Sykehustabbe ødela helsa, nå må Ranveig (64) selge huset

Sju år etter at Ranveig Dohmen (64) måtte fjerne to nakkevirvler etter en sykehustabbe, er erstatningssaken fortsatt ikke ferdigbehandlet. – Utgifter til advokat og medisiner, gjør at jeg nå må selge huset.

Video Pasientskade

VIDEO: Det har gått sju år siden Ranveig Dohmen fikk helsa ødelagt i helsevesenet.

– Hele livet mitt har gått i stå. Jeg har brukt opp alle sparepengene mine, og tatt opp lån for å dekke alle utgiftene. Nå er det slutt. Neste skritt blir å selge huset, sier den fortvilte Narvik-kvinnen til NRK.no.

Dødsbakterie

Det har gått sju år siden Ranveig Dohmen fikk helsa ødelagt i helsevesenet. I mars 2005 falt hun og slo seg kraftig i albuen. Da det gikk infeksjon i såret ble hun innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Men legene oppdaget ikke at infeksjonen hadde utviklet seg til gule stafylokokker.

– Jeg ble satt på antibiotikakur og sendt hjem uten at det ble avtalt noen kontroll for å følge opp om behandlingen virket, forteller hun.

Tre uker senere blir hun igjen lagt inn på sykehuset i Narvik.

– Da hadde infeksjonen angrepet nakken. Hele nakken var en gul geleklump. Skadene var så alvorlige at jeg måtte fjerne to nakkevirvler, forteller hun.

I dag har Ranveig en kunstig nakke bestående av bein fra hoften som er holdt sammen med to stålplater og fire skruer. Siden har hun kjempet for å få utbetalt pasientskadeerstatning, som hun mener ville gitt henne økt livskvalitet.

– Helsa er ødelagt, den får jeg aldri tilbake. Men livet mitt kunne vært så mye bedre. Isteden er jeg blakk og nedbrutt av å vente på svar fra myndighetene.

Ble tilkjent erstatning

Allerede i januar 2007 fikk Ranveig hjelp av sønnen Sverre til å søke om erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

– Årsaken til at denne prosessen ikke kom i gang tidligere var at det tok over ett år å få ut mors journal fra sykehuset, forteller Sverre Dohmen til NRK.no.

Han bor i Danmark, men er ofte «hjemme» i Narvik for å hjelpe moren.

NPE bruker tre år på saken

NPE har vurdert behandlingen Ranveig fikk ved Universitetssykehuset Narvik, og konkludert med at stafylokokk-infeksjonen og betennelsen i benvevet ble diagnostisert flere uker for sent.

Hadde antibiotikabehandlingen kommet i gang i tide, ville avstivingsoperasjon i nakken vært unngått.

I vedtaket skriver NPE «det at du måtte gjennomgå en avstivingsoperasjon av nakken anses som en pasientskade som følge av svikt i helsehjelpen.» Videre konkluderer NPE at «Ranveig Dohmen har krav på erstatning etter pasientskadeloven for avstiving av nakken og kroniske nakke- og hodeplager. I tillegg har pasienten krav på erstatning for forlenget antibiotikabehandling som følge av forsinket diagnostisering.»

Ny nedtur

Ranveig Dohmen

VARIGE MEN ETTER PASIENTSKADE: Ranveig Dohmens mareritt startet i mars 2005 a hun måtte fjerne to nakkevirvler etter en legetabbe. Kampen for å få en verdig erstatning pågår fortsatt – sju år etterpå.

Vedtaket kommer i 2008, men ennå skal det gå to år før det foreligger et tilbud om erstatning. Det blir en ny nedtur.

– Summen dekket bare en liten del av de utgiftene jeg kan dokumentere at jeg har hatt disse årene i forbindelse med pasientskaden, sier Ranveig Dohmen.

Det bekrefter hennes advokat Stein Nilsen i Eurojuris Harstad.

– Ut fra de tap og behov min klient har hatt og vil ha i framtiden, mener vi tilbudet klart er for lavt, sier Nilsen til NRK.no.

Ranveig anker utmålingen, og NPE sender saken til ankeinstansen, som er Pasientskadenemnda i mars 2010.

– Mor trenger mye hjelp i det daglige til alt fra handling til å bære inn ved. Skaden har i ettertid medført store kroniske smerter, et ødelagt fordøyelsessystem på grunn av den etterfølgende massive antibiotikabehandlingen, søvnløshet og belastningsskader, sier sønnen.

Pasientskadenemnda: – Komplisert sak

Direktør i Pasientskadenemnda

Direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda.

Foto: Peder Songedal

Det har nå gått to år siden Pasientskadenemnda fikk Ranveigs klage på sitt bord. Fortsatt har ikke saksbehandlerne greid å gi Narvik-kvinnen et endelig svar.

– Vi har en gjennomsnittlig behandlingstid på 12–13 måneder, så to år er lang tid. Vi skulle varslet pasienten underveis om at hun måtte påregne at saken skulle ta lengre tid. Her har vi tydeligvis forsømt oss. Det beklager jeg, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda til NRK.no.

Ifølge Christiansen er det komplisert å sette en pris på skader og smerter.

– Det er i pasientens interesse at vi utreder saken skikkelig. I denne saken ser jeg at pasienten har byttet advokat underveis, og det har bidratt til å forlenge saksbehandlingstiden. I tillegg har vi måttet innhente en spesialisterklæring fra en ekstra sakkyndig for å avklare graden av varig men hos pasienten, sier direktøren.

– Lille meg mot staten

Røntgenbilde Ranveig Dohmens skader

I dag har Ranveig en kunstig nakke bestående av bein fra hoften som er holdt sammen med to stålplater og fire skruer.

I Narvik sitter mor og sønn, og lurer på om helsebyråkratene skjønner de menneskelige konsekvensene av det de holder på med.

– Denne saken har hatt umenneskelige omkostninger for min mor og familien, sier Sverre Dohmen.

Ranveig er utslitt av å være usikker på om hun vil ha noe å leve av.

– Det er lille meg mot den store, sterke staten. Det føles som om de driver en uthalingstaktikk hvor målet er at jeg skal gi opp. Og uten hjelp fra sønnen min hadde jeg gitt opp for lenge siden, sier Ranveig Dohmen.

Sønnen Sverre har hjulpet moren med papirarbeidet, som har vokst til et berg på disse årene.

– Jeg er mest oppgitt over at byråkrater kan skalte og valte med folks liv uten å noen gang har møtt pasientene, sier han.

7 av 10 misfornøyd

Øydis Castberg i NPE

Kommunikasjonssjef Øydis Castberg i NPE.

Foto: Peder Songedal

I en undersøkelse Norsk Gallup gjennomførte i fjor var 74 prosent av brukerne er kritiske til NPE. Flere eksperter foreslo i kjølvannet av undersøkelsen at erstatningsordningen innfører personlige møter med pasienten. Det skjer ikke i dag.

– Pasientskadesystemet har ikke pasienten i fokus. Hele behandlingen har vært preget av rot og sommel. Saken har vært overført fra den ene saksbehandleren til den andre, og ifølge papirene jeg sitter med ser det ut som om flere dem har startet saken på nytt, sier Sverre Dohmen.

Den tre år lange saksgangen i NPE blir bekreftet av kommunikasjonssjef Øydis Castberg.

– Det er unormalt lenge. Men det har vært en rekke uheldige omstendigheter her. Saken ble liggende i kø det første året. Vi hadde også en saksbehandler som sluttet. I tillegg er det en komplisert medisinsk sak, sier Castberg.

Skal opp i april

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Saken skal behandles i Pasientskadenemnda i slutten av april. Får den ikke sin løsning da må Ranveig Dohmen trekke staten for retten.

Helsetilsynet ga kirurgisk avdeling ved sykehuset i Narvik en skrape for behandlingen Ranveig Dohmen fikk. Men fikk ingen reaksjon.

– Vi kan ikke kommentere denne saken, men mener på generelt grunnlag at det er bra at pasienter sender klager når det er grunnlag for det. Vi har det siste året enda større fokus på å lære av våre feil. Vi bruker saker fra blant annet Helsetilsynet og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) aktivt og systematisk for at hele organisasjonen skal lære av dem, som ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre oss, skriver fag- og forskningssjef Einar Bugge ved Universitetssykehuset Nord-Norge i en epost til NRK.