Hopp til innhold

Lang, våt og vanskelig

Dette er inngangen til det vanskeligste og våteste på hele Lofast.

Rikard Østense, Lofast

STOR JOBB: Kontrollingeniør Rikard Østensen har jobbet på Lofast siden første spatak på 90-tallet.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Av Billy Jacobsen

Sørdaltunnelen ble den største utfordringen på hele Lofast-anlegget.

De store vannmengdene som rant ut av fjellet krevde det beste av ingeniørkunst og drivererfaring blant ledere og buser, for de sprengte og grov seg gjennom fjellet i svak motbakke.

-Sløverfjordtunnelen, under havbotn, var faktisk tørrere enn Sørdaltunnelen, forteller kontrollingeniør på anlegget, Rikard Østensen.

Erfaring

Han jobbet både på første etappe av Lofotens fastlandsforbindelse, som ble fullført fra Fiskebøl og over Raftsundet på 90-tallet, og på denne siste, mellom Raftsundet og Gullesfjord, som åpner 1. desember.

-Det er helt spesielle geologiske forhold som gjør at det blir så utrolig mye vatn i Sørdaltunnelen, og akkurat det hadde ingen geologer forutsett, sier Østensen.

Åpning i rute

Arbeidene med den 6,4 km lange tunnelen tok derfor mye lengre tid enn beregnet på forhånd, men åpningen av veien skjer likevel i skarp rute.

Og Østensen har altså vært med på absolutt hele Lofast-utbyggingen, og syns nå det er på tide å sette strek, og ta fatt på nye utfordinger.

HØR: Lofasts våteste punkt  Reporter: Billy Jacobsen.