Kvoteforslag møter motstand

Fiskebåteiere langs hele kysten mobiliserer nå mot forslaget om tidsbegrensede kvoter. Nå ønsker de å finne ut om forslaget er lovlig.

Fiskebåt i Lofoten
Foto: Morten Hvaal / Scanpix

Det er et flertall i det regjeringsoppnevnte strukturutvalget som foreslår at de som har kjøpt fiskekvoter bare får eie dem i 15 år, selv om kvotene er kjøpt i den tro at de er evigvarende.

Fiskebåteier Ted Robin Endresen på Myre i Vesterålen, sier de nå engasjerer advokat for å finne ut om staten har lov til å ta fra dem kvotene slik utvalget foreslår.

- Vi er et titalls båteiere som kommer til å engasjere to uavhengige advokater som skkal finne ut om det er lovhjemmel for å gjennomføre 15 års tidsbegrensning på kvotene, sier Endresen.

Innstilling før jul

Flertallet i strukturutvalget foreslår altså at fiskekvoter som slås sammen med eksisterende fiskerettigheter skal trekkes tilbake og fordeles på nytt etter 15 år.

Forslaget som ble lagt fram lørdag sendes nå ut på høring, og det er ventet at regjeringen kommer med sin innstilling før jul

Ted Robin Endresen er medeier i tre fiskefartøyer på Myre og har i likhet med andre investert millioner i nye kvoter de siste årene. Han er svært skuffet over forslaget som innebærer at han kan miste kvotene.

- Når kvoten skal inndras etter så og så mange år, kommer vi aldri i en fornybar situasjon og da blir det vanskelig å holde på denne næringen, sier han. 

- Uforutsigbarheten har vært og er så stor at til slutt er jeg redd for at bankene mister tilliten til det vi holder på med. Dette får store konsekvenser for våre framtidsplaner og de investeringene vi skal foreta, og det er mange titalls millioner kroner på spill her, sier Endresen.

- Er det båteiere langs hele kysten som nå går sammen?

- Jeg har hatt henvendelser fra fiskere lang hele norskekysten, sier Endresen.

Fiskerflukt

Og fiskebåteierne får støtte fra Norges Fiskarlag. Leder i Øksnes Fiskarlag, Arne Bye, tror forslaget om 15 års tidsbegrensning på kvoter vil føre til flukt fra fiskerinæringen.

- Konsekvensen vil bli at vi får ikke de rammebetingelsene og finansieringsordningene som vi ha. Dette fører igjen til at vår lønnsevne blir så svekket at fiskerne slutter, og det kommer heller ingen nye til i næringen, sier Bye.