Hopp til innhold

Kvinnelig Nav-ansatt må i fengsel etter seksuell omgang med flyktning

En tidligere flyktningkonsulent i Nav er dømt i Hålogaland lagmannsrett for misbruk av overmakt og falsk voldtektsanklage mot en syrisk flyktning.

Tinghuset

Kvinnen anket til Hålogaland lagmannsrett etter dommen i Salten tingrett. Hun tapte også ankesaken.

Foto: Petter Strøm / NRK

I februar ble kvinnen dømt til fengsel i ett år og to måneder.

Rettssaken gikk i Salten tingrett – og ble anket til lagmannsretten.

Nå er ankesaken over – og kvinnen ble dømt til fengselsstraff også denne gangen.

Forsøkte å avvise kvinnen

Kvinnen i 50-årene fra Romsdal jobbet i Nav og bisto en flyktning med å søke om familiegjenforening for hans 12 år gamle lillebror. I den forbindelse oppsto det seksuell kontakt mellom de to.

Dommen lyder 14 måneders fengsel, mens flyktningen tilkjennes 100.000 kroner i oppreisning.

Dommen viser at lagmannsretten slår fast at fornærmede forsøkte å avvise kvinnen, men at hun da truet ham.

«Lagmannsretten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte helt fra første gang de hadde sex var oppmerksom på at det forelå et overmaktsforhold mellom henne og fornærmede og at den seksuelle relasjonen kom i stand og ble opprettholdt på grunn av misbruk av dette overmaktsforholdet.»

Videre heter det:

«Lagmannsretten viser til at fornærmede forsøkte å avvise tiltalte da hun tok initiativ til sex første gang, men at fornærmede da gjorde det klart for fornærmede at det ville kunne få konsekvenser for ham dersom han avviste henne. Dette gjentok tiltalte også flere ganger senere i løpet av høsten 2017.»

Falsk anmeldelse

Flyktningen i 30-årene ba om et møte med konsulentens sjef, og forklarte at han følte seg presset til å ha seksuell omgang med kvinnen, fordi han opplevde at det ellers kunne bli vanskelig å få broren til Norge.

Kvinnen svarte med å anmelde mannen for voldtekt.

Lagmannsretten har kommet fram til at voldtektsanklagen er falsk.

Dermed er kvinnen blitt dømt både for falsk anmeldelse og misbruk av avhengighetsforhold.