Hopp til innhold

Kutter i abortnemnder i fylket

Antall abortnemnder i Nord-Norge skal halveres. Regjeringen tror en sentralisering av nemndene, vil gjøre at kvinner som søker om å få ta abort etter 12. svangerskapsuke, blir behandlet mer likt. Nå varsler Helse Nord at de vil redusere antallet nemnder i Nordland fra seks til to.