Hopp til innhold

Kulturskatt hjem til Svolvær

Minnekorset over en av de eldste svolværingene man kjenner til, Christoffer Olessoen, kom i dag med egen kurer fra Tromsø.

Minnekors

MINNEKORS: Korset er 440 år gammelt og har sålangt vært oppbevart ved Tromsø Museum. Her monterer konservator John Hansen korset i Svolvær kirke.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Inne i Svolvær kirke blir korset montert i en spesiallaget utstillingskasse, som skal garantere korrekt luftfuktighet. Det over fire hundre år gamle korset er følsomt for temperatur og luftfuktighet. En arbeidsgruppe har lenge jobbet med å få inn midler for å bygge spesial-kassen, som til sist fikk en endelig prislapp på vel 40.000 kroner.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Vil ha tilbake tresverd

NRK bidro


Bjørn Kenneth Hansen i arbeidsgruppa sier at det var en reportasje på NRK Nordland som utløste finansieringen.


- Vi har fått to store anonyme givere, som begge kom til etter at det ble laget et radioinnslag om saken. Allerede samme kveld hadde vi på plass 66 953 kroner.


Pengene blir brukt på å bygge utstillingskassen, samt ivareta kravene fra Tromsø Museum om logging av temperatur og luftfuktighet. Dette gjøres ved hjelp av datamaskiner som leses av en gang i året.
I første runde har museet lånt ut korset for en fem års periode.

Eldste svolværing var rik


- Det må ha vært en rik mann, sier konservator John Hansen om den avdøde Christoffer Olessoen. Han ble begravet inne i kirka og fikk satt opp dette korset som en minnetavle om seg i 1569. Vanligvis har korset lagt på et magasin ved museet, men det lokale initiativet førte til at det nå er inngått en utlånsavtale.

Innskriften på korset er ”Den 12. dagh may døde saligh Christoffer Olessoen boendis i Suluer udi Vohge sogn udi Loffoten hues siell gud naade.”

Bjørn Kenneth Hansen

PÅDRIVER: Bjørn Kenneth Hansen er en av flere initiativtakere for å få et av de eldste kulturminnene i kommunen hjem igjen

Foto: John Inge Johansen / NRK

I følge hjemmesidene til Svolvær Historielag som har gått i spissen for å få kulturminnet til Svolvær, betyr dette på moderne norsk: Anno 1569, den 12. dag i mai, døde salige Christoffer Olsen som bodde i Svolvær i Vågan sokn i Lofoten. Gud være hans sjel nådig.


- Han må ha vært en høyt aktet person. Den vanlige mann ble ikke æret på en slik måte. De som skilte seg ut fra den vanlige fiskerbonden på den tiden var enten embetsmenn eller knaper. Flere mener at han ikke kunne ha vært en embetsmann, så han måtte ha vært en knape, en rikmann som alt da drev handel, skriver Bjørn Kenneth Hansen.

Nå henger korset i inngangspartiet på Svolvær kirke og skal avdukes i forbindelse med en gudstjeneste senere i vår.