Hopp til innhold

Kriminalomsorgen og Statsbygg foreslår å legge ned 16 fengsler – Mehl sier nei

I en ny rapport fra Kriminalomsorgen og Statsbygg om bygningsmassen i norske fengsler foreslås det nedleggelse av 16 fengsler og større ombygginger av 19 andre.

To av fengselene som blir foreslått nedlagt er i Mosjøen og på Fauske.

Bakgrunnen er at det er et stort vedlikeholdsetterslep i sektoren, samt at det er gjort prognoser rundt behovene for fengselskapasitet på lang sikt.

Rapportens forslag innebærer at det også bygges fire fengsler på nye tomter. En av de fire nye fengslene som er foreslått er på Helgeland.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser imidlertid at det skal legges ned 16 fengsler slik det blir foreslått i rapporten.

– Dette er ikke aktuelt nå. Fengsler som Fauske, Kragerø, Kongsvinger og Ålesund er viktige arbeidsplasser og bidrar til en fengselsstruktur med bredt tilbud, sier Mehl i en pressemelding.

(NTB)