Hopp til innhold

Krever omkamp om bly

Norges Jeger og Fiskeforbund går til omkamp mot forbudet mot bruk av blyhagl til jakt.

Jegere
Foto: Frank Nygård / NRK

Siden 2005 har det vært totalforbud mot å selge og bruke blyhagl, men mange jegere har ønsket å innføre bly på nytt. Saken ble grundig diskutert under landsmøtet i Bodø lørdag.

- Stemningen var rimelig het. Det var en rimelig stor gruppe som gikk for forslaget til forbundsstyret, om å be om en grundig utredning av saken i stedet for en direkte omkamp, sier nestleder i NJFF Nordland Kjell Olav Lund til NRK.

Etter en lang debatt stemte flertallet for å gå til omkamp mot bly-forbudet, mens mindretallet støttet forbundsstyrets forslag om å kreve en grundig utredning fra myndighetene, før landsstyret på nytt stemmer over saken.

Kontroversielt

1. januar 2005 ble det forbudt å selge og bruke blyhagl til jakt her til lands. Blyforurensing av utmark og blyforgifting av viltet var hovedargumentene til forbudet.

Mange jegere har vært motstander til forbudet, og alternativ ammunisjon jegerne kan bruke har blitt kritisert for å være alt for dårlig.

Kjell Olav Lund, og resten av delegatene fra Nordland, stemte for forbundsstyrets forslag, som i hovedssak handler om å vente, og heller skaffe til veie mer kunnskap om blyammunisjon og virkningen av annen ammunisjon. Men Lund mener det ikke er så stor forskjell på dette forslaget, og flertallets vedtak.

- I praksis vil vi få mye av den samme prosessen. Skal vi følge vedtaket, må vi skaffe dokumentasjon. Du kan ikke bare gå til miljøvernmyndighetene og si at vi syntes noe. Du kommer ingen vei uten faglige argumenter.

Miljøfientlig?

Et kjernespørsmål er hvilken skadeeffekt blyammunisjonen har på miljøet og hvordan drepeevnen er i forhold til alternativ ammunisjon.

- Et paradoks i saken er at vi har veldig lite kunnskap om hvordan den nye ammunisjonen, som har erstattet blyhagl, fungerer. Så argumentet om mangel på kunnskap blir brukt i begge leirer, sier Lund.

Fredag diskuterte landsmøtet hvorvidt NJFF burde jobbe for å bli en miljøfyrtårn-organisasjon. Mange delegater var også skeptiske til hvordan et krav om omkamp mot forbudet mot bruk av blyhagl ville bety for forbundet sitt omdømme.

- NJFFs landsmøte vedtok i går at vi skal jobbe for å bli miljøfyrtårn-organisasjon. Hvordan kan vi da neste dag følge opp med et vedtak der vi risikerer å tukle med naturgrunnlaget? spurte Terje Havsø fra Eigersund JFF.

Lang prosess

Espen Farstad

Infosjef i NJFF, Espen Farstad

Informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad, sier vedtaket i realiteten er en tydeliggjøring av standpunktet til forbundet, men at det gjenstår mye arbeid før saken kan bli avklart av myndighetene.

- Nå må man gjøre noe grep overfor myndighetene, slik at denne saken kommer på dagsorden. Men først må vi samle kunnskap og dokumentasjon fra de siste fem årene, hvor blyammunisjon har vært forbudt, sier Farstad.

Mange jegere mener alternativ ammunisjon er dårligere enn blyhagl. Farstad sier det viktigste er å sikre en human avlivning av dyr, og der er det mange betenkeligheter ved den nye ammunisjonen.

- Det finnes også ammunisjon som er bedre enn blyammunisjon, men den er også så forholdsvis mye dyrere, at mange da velger billigere og kanskje dårligere ammunisjkon.