NRK Meny
Normal

Går fra dør til dør for å stanse nasjonalpark-planer

Motstanderne av «Lofotodden nasjonalpark» går nå fra dør til dør for å samle inn underskrifter til et krav om en folkeavstemning. De mener innbyggerne selv må få bestemme om nær 60 prosent av kommunens areal skal inngå i en nasjonalpark.

Bunesstranda fra Trolldalen

UNIKT LANDSKAP: Et særpreget landskap og flere viktige hekkeområder er blant de viktigste argumentene for å etablere Lofotodden nasjonalpark, men langt i fra alle er like begeistret for planene.

Foto: Ingvild Gabrielsen

Planene om en 109 kvadratkilometer stor nasjonalpark i Moskenes og Flakstad er nå under utredning.

Om under to måneder går høringsfristen ut og denne uka leverer aksjonsgruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark» en underskriftskampanje der de krever en folkeavstemning for å avgjøre utfallet.

Det er nemlig ikke alle som er like begeistret for planene om at 58 prosent kommunens areal skal inngå i en nasjonalpark.

Bjørn Eirik Larsen

TRAVLE DAGER: Bjørn Eirik Larsen jobber intensivt med å samle inn nok underskrifter for å overbevise kommunestyret om å avholde av folkeavstemning om Lofotodden nasjonalpark.

Foto: Privat

– En nasjonalpark vil bety at vi legger store deler av kommunen brakk. Vi vil aldri få brukt det området til noe, sier Bjørn Eirik Larsen, leder for gruppa «Nei til Lofotodden nasjonalpark».

Går fra dør til dør

Denne uka går han og resten av medlemmene i aksjonsgruppa fra dør til dør i kommunen som teller rundt 1100 innbyggere.

– Så langt har vi fått 350 underskrifter fra personer som ønsker en folkeavstemning. Det er mye i en kommune med rundt 750 stemmeberettigede, sier Larsen, som mener folk flest i kommunen er i mot etableringen av en nasjonalpark.

– Mitt inntrykk er at de aller fleste er i mot en nasjonalpark. Vi innbyggere ikke er blitt hørt og mange er redd for at vi skal gå glipp av utviklingsmuligheter. Kommunen sliter med fraflytting og lavt innbyggertall, da er ikke fredning noen god løsning.

Han sier også at mange reagerer på at den verneplanen som nå er ute på høring, er langt mer omfattende enn den opprinnelige.

– Ser du ingen positive sider med etableringen av en nasjonalpark?

– Jo, det er sikkert mye fint å si om en nasjonalpark, men de positive sidene veier ikke opp for de negative, mener Larsen.

Sola går ned mot Lofotodden, MF Stetind er på tur til Bodø med passasjerer fra Moskenes.

MULIG NASJONALPARK: Lofotodden nasjonalpark kan bli en realitet innen få år, men ikke alle er like positive til planene.

Foto: Rita Jakobsen

– Mange misforståelser

Prosjektleder for «Lofotodden nasjonalpark», Hege Steigedal, erkjenner at det er en del lokal motstand mot nasjonalparkplanene.

– Det handler nok en del om manglende kunnskap om hva en nasjonalparkstatus vil innebære for kommunen. Enkelte er for eksempel redd for hva en nasjonalpark vil kunne bety for hytteeiere og utbygging, men på det området er det allerede strenge restriksjoner i dag. En nasjonalparkstatus vil heller ikke kunne stanse oljeutvinning i havet utenfor Moskenes, sier Steigedal, som tross skepsisen tror mange av innbyggerne ennå ikke har bestemt seg for om de er for eller i mot en nasjonalpark.

Sjelden landskapstype og lang kulturhistorie

Lofotodden kan bli norges 45. nasjonalpark og kan bli en av de siste nasjonalparkene som etableres i landet. Den er ment å skulle etableres på yttersida av øya, samt den indre delen mot Vestfjorden fra Lofotodden og inn mot Å.

Bakgrunnen for et ønske om en nasjonalpark begrunnes slik i verneplanen:

«Det særprega og unike landskapet er det som først og fremst kjennetegner området. Landskapet preges av smale, høye tinderekker omgitt av åpne
havområder og dype fjorder. Dette er en sjelden landskapstype og store deler av området er karakterisert som landskap med svært høy verdi. Området innehar også store verdier knyttet til naturtyper som kulturmarkseng, boreal hei og sanddyner. Langs yttersida av Lofotodden er det flere viktige hekkeområder for sjøfugl. Lofotodden har også en lang kulturhistorie med spor etter bosetting helt tilbake til steinalderen. Forekomst av eldre kulturminner, gir sammen med spor etter nyere tids bosetting langs yttersida av Moskenesøya, området svært stor tidsdybde.
»

– En nasjonalpark vil gi oss mange muligheter og de innskrenkingene som enkelte frykter vil ikke være spesielt omfattende. Jeg tror en nasjonalpark vil gi reiselivet en solid oppsving, den unike naturen vi har vil bli bedre ivaretatt og selve nasjonalparkansvaret vil gi en sysselsettingseffekt i seg selv, sier varaordfører i Moskenes, Sven Asbørn Korneliussen.

Bunesstranda fra Trolldalen

UNIKT LANDSKAP: Et særpreget landskap og flere viktige hekkeområder er blant de viktigste argumentene for å etablere Lofotodden nasjonalpark, men langt i fra alle er like begeistret for planene.

Foto: Ingvild Gabrielsen

Har jobbet med nasjonalparkplanene i syv år

Det var sommeren 2007 at Moskenes kommunestyre fattet et vedtak om å starte utredning av nasjonalpark på Lofotodden og yttersida av Moskenesøy.

I 2012 fikk Fylkesmannen i Nordland i oppdrag fra Miljødirektoratet om å starte arbeidet med utredning av nasjonalpark i Moskenes. Siden en naturlig avgrensning av området også ville omfatte areal i Flakstad kommune, ble de invitert med i arbeidet.

Tidligere ble verneplanen sendt ut på høring og 2.desember går høringsfristen ut.

Hvis avgjørelsen tas gjennom en folkeavstemning vil det være første gang i norsk historie.

Kan ikke love at det blir folkeavstemning

På onsdag leveres underskriftene for ei folkeavstemning til ordfører i kommunen, fylkesmannen i Nordland og miljøvernavdelingen ved Nordland fylkeskommune.

Ordfører Lillian Rasmussen er klar over at det pågår en underskriftskampanje og sier hun er glad for at innbyggerne engasjerer seg i saken.

– Jeg kan ikke love at det blir en folkeavstemning om etableringen av en nasjonalpark, men kommunestyret vil ta stilling til saken når vi får overlevert oppropet. Utfrodringen med en folkeavstemning er at mange av grunneierne som blir berørt av en nasjonalpark, ikke bor i kommunen og derfor ikke er stemmeberettiget ved en slik avstemning. Til syvende og sist er det uansett kommunestyret som tar avgjørelsen om hvorvidt nasjonalparken skal bli en realitet eller ikke.

Hun er selv positiv til en nasjonalpark.

– Jeg mener det er den beste muligheten kommunen vår har til å utvikle seg, sier Rasmussen.