Her bar tømmerstokkene på en hemmelighet – nå må historien skrives om

Husene på Kjerringøy handelssted er eldre enn først antatt. – Dette fingeravtrykket er fra 1600-1700-tallet, sier prosjektleder Arnstein Brekke.

Kjerringøy utenfor Bodø

GODT BEVART: 40 kilometer nordøst for Bodø sentrum ligger et av Norges best bevarte handelssteder.

Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Ute på Kjerringøy i Salten, i Bodø kommune, ligger det eneste helt bevarte handelsstedet av de gamle nordnorske handelsstedene.

Bygningsvernprosjektet i Bodø kommune har datert 75 bygninger i løpet av 15 år. Det betyr at Salten er det mest kartlagte området i landet.

Nå er det gjort et funn som kan endre hele den nordnorske handelshistorien.

For i tømmerstokkene til eldhuset på Kjerringøy skjuler det seg en historie som har gått hus forbi – inntil nå.

Funnet har pirret nygjerrigheten til flere bygningsvernere.

Kjerringøy gamle handelssted

ELDRE ENN MAN TROR: Dette gamle eldstedet på Kjerringøy fikk Nordlandsmuseet til å tenke.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Eldre enn antatt

To av dem var Erika Søfting, avdelingsleder ved Nordlandsmuseet, og prosjektleder Arnstein Brekke for bygningvern i Bodø kommune.

Sot på tak og vegger i det gamle eldhuset vekket oppmerksometen deres.

Erika Søfting, avdelingsleder Nordlandsmuseet Kjerringøy gamle handelssted

UTEN PIPE: Soten på veggene til huset fikk Erika Søfting, leder for avdeling sør ved Nordlandsmuseet, til å undre.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det fikk oss til å forstå at det ikke bare har vært et eldhus med pipe i taket. Det har blitt brukt som et eldsted før, men uten pipe, forklarer Søfting.

Museet tok over ansvaret for det gamle handels- og kirkestedet i 1959.

På grunn av et omfattende bygningsvernsprosjekt har det blitt avdekket at mange bygninger i saltenområdet er fra 1500-tallet.

Ettersom de fleste bygningene består av treverk, kan årringene i tømmerstokkene nemlig avsløre når gamle hus ble bygget.

Kjerringøy gamle handelssted, tømmervegger

TØMMERSTOKK: Gammelt treverk er bærer av mye historie.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Årringene i en tømmerstokk er som et fingeravtrykk som varierer i tykkelse, etter klima og vekstforhold fra år til år.

Derfor har Nordlandsmuseet og bygningsvernet Bodø kommune satt i gang med grundige undersøkelser for å datere bygningene på handelsstedet.

Det ble først boret en prøve fra barklaget inn til kjernen av tømmerstokken for å finne flere svar.

Borer hull i tømmerveggene på Kjerringøy gamle handelssted for å finne ut hvor gamle bygningene er

NY KUNNSKAP: En av teknikkene man bruker er å bore et hull i tømmerstokken for å se nærmere på årringene i treet.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Historien endres

De fleste av husene ute på den gamle handelsøya er ifra 1800-tallet. Men fra prøvene og årringene tatt ut ifra det gamle eldhuset skjuler det seg mer enn først antatt.

– Dette fingeravtrykket her er ifra 1600-1700-tallet. Så nå vet vi at dette treet er hugd da, sier Brekke.

Erika Søfting, avdelingsleder Nordlandsmuseet 
Kjerringøy gamle handelssted

NY KUNNSKAP: Erika Søfting fant nye spor i treverket til det gamle eldhuset.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

De antok først at huset ble bygd på tidlig 1800-tallet, siden det ble bygd om 60 år senere.

Derimot så tilsier prøvene at dette eldstedet ble påbegynt i 1745. Det vil si at dette huset er det eldste daterte huset på Kjerringøy.

Nå må historien om det kjente handelsstedet skrives om.

– Når vi er ferdig med dette prosjektet kommer vi til å ha utviklet ganske mye ny kunnskap om bygningshistorien. Hvordan Kjerringøy var som handelssted og hvordan det har sett ut før, sier Søfting.

Kjerringøy gamle handelssted

HISTORIEN MÅ SKRIVES OM: Nye undersøkelser viser at husene på Kjerringøy handelssted er enda eldre enn man har trodd. 

Foto: Helge Lyngmoe / NRK