Hopp til innhold

Til angrep på statsministeren

Stoltenberg er urbanist og er mer opptatt av sitt eget nabolag enn distriktene. Lensmann på Helgeland vil endre dette.

Kjell Ivar Vestå, leder i Kystpartiet

Lensmannen fra Lurøy vil ha mer til distriktene, og mener regjeringen er for urban.

Kystpartiets toppkandidat, Kjell Ivar Vestå, er langt fra fornøyd med de rødgrønnes distriktspolitikk.

Stoltenberg smisker

Kjell Ivar Vestå bor selv i distrktskommunen Lurøy på Helgeland. Han vil løfte partiet tilbake til Stortinget og mener det haster med å ruste opp infrastrukturen i Norges lengste fylke.

– Som det tredje største eksportfylket i landet er Nordland helt avhengig av å få ut sine produkter i markedet raskest og sikrest mulig. Stoltenberg, og hans urbane regjering har bare konsentrert utbyggingen til hans eget naboveinett. Stoltenberg er urbanist. Han smisker med distriktene og gir pengene til seg selv. Velgerne i Nordland kan med selvsyn konstatere at Kystpartiet har rett. Jeg vil også legge stor vekt på at ruteproduksjonen for hurtigbåt og ferger blir større for å møte fremtidens utfordringer.

Det sier Kystpartiets toppkandidat Kjell Ivar Vestå til NRK.

Kystpartiet hadde stortingsplass i to perioder, men røk ut etter valget i 2005. Da fikk partiet bare 0,8 prosent oppslutning.

Ny frontfigur

Kystpartiets mann på Stortinget i begge periodene var Steinar Bastesen. Men etter en opprivende strid innad i partiet ble Bastesen kastet ut, og mangeårig partimedlem og lensmann i Lurøy Kjell Ivar Vestå inntok topplassen foran årets valg.

Vil verne Lofoten og Vesterålen

– Vi har, også i forståelse med Norske og internasjonale miljøvernorganisasjoner, vedtatt å kjempe for varig vern mot petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. For oss er det viktig å fokusere på verdens største gyteområde for torsk, sier Vestå.

Kystpartiet mener også at det ikke er et så stort behov for petroleumsvirksomhet i forhold til å skape nye arbeidsplasser.

– Nordland har en langt bedre økonomi enn det sterke krefter som jobber for å åpne for oljeboring i disse områdene vil ha det til. I perioden 2003 til 2008 hadde fylket en vekst ï omsetning på 74 %. Overskuddet var i 2007 på vel 10 milliarder. Det Nordland mangler er arbeidskraft og flere kvinner, hevder Kjell Ivar Vestå.

Behold lokalsykehus og skoler

Kystpartiets mann mener det er viktig å opprettholde grendeskoler og lokalsykehusene i Nordland.

– Det er uhyre viktig at lokalsykehusene videreutvikles. Trygghet i hverdagen er vårt valgspråk. Lokalsykehusene og bygdeskolene er også en vesentlig del av dette, sier Vestå.

Det viktigste for å utvikle Nordlandssamfunnet de neste fire årene, blir for Veståe å satse mer på lokalbedrifter, forskning og utdanning, og mangfoldig helsetjeneste.

Må få mer tilbake til Nordland

Vestå og Kystpartiet er kategorisk mot EU, og mener den lokale verdiskapninga må bli igjen lokalt sånn at lokalsamfunnene kan utvikles.

– Jensen, Solberg og Stoltenberg er for lite villig til å bygge hele landet. De er gjennom sin politikk med på å bygge opp under myten om at vi som bor i Nord er lite produktive. I 2007 ble det omsatt for hele 115 milliarder kroner i Nordland. Det er godt over landsgjennomsnittet, hvis man tar innbyggertallet i betraktning. Det er således på tide at dette fylket får mer tilbake fra storsamfunnet, sier han.

Åpen for samarbeid

– Jeg vil samarbeide med det eller de partiene som er villig til å gi Kystpartiet mest rom for vår politikk og vårt program. Viktige saker som EU og oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er ikke jeg villig til å kompromisse på. Vår potensielle samarbeidspart må være villig til en betydelig satsning på distriktene, slår Kjell Ivar Vestå fast.

Send epost til Kjell Ivar Vestå

Kjell Ivar Vestå på Facebook

Kystpartiets nettsider

Kystpartiets blogg