Hopp til innhold

Kirkeverge: – Vi har ikke råd til å sikre kirkene mot brann

Førsøket på å tenne på Misvær kirke mandag ble avverget ene og alene av automatisk brannvarslingssystem. En av tre kirker i Norge mangler dette.

Mevik kapell

Mevik kapell er en av de seks kirkene i Gildeskål kommune som ikke har automatisk brannvarslingsanlegg.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Misvær kirke ble mandag kveld reddet fra storbrann fordi varslingsanlegget fungerte.

Men flere kirker i Norge er ikke utstyrt med automatisk brannvarsling, og Gildeskål i Nordland er en av de kommunen som er mest utsatt.

– For oss vil det være en trist situasjon hvis vi skulle oppleve noe slik som i Misvær. Det ville betydd at brannen ikke ville ha vært oppdaget for det hadde vært for sent å redde kirken, sier kirkeverge Oddbjørn Nikolaisen.

– Har ikke penger

Gildeskål har i dag seks kirker, med den gamle middelalderkirken fra 1100-tallet som den eldste. Ingen av kirkene i kommunen er utstyrt med automatisk brannvarslingsanlegg. Nikolaisen sier at det preger nattesøvnen.

– Vi har ikke penger til å installere brannvarslingsanlegg. Det er ikke til å stikke under en stol at man sover dårlig om natta.

(artikkelen fortsetter under)

Misvær kirke

Mandag ble Misvær kirke forsøkt påtent tre forskjellige steder. Takket være det automatiske brannvarslingsanlegget var brannvesenet raskt på stedet og fikk slukket brannen.

Foto: Leserbilde

Må prioritere el-sikkerhet høyere

Det er omlag hundre kirkebygg i Sør-Hålogaland bispedømme, og biskop Tor B. Jørgensen har nylig hatt et møte med prostene der brannsikring av kirkene var tema. Biskopen vil nå ha en oversikt over hvilke kirker som ikke er utstyrt med brannvarslingsanlegg.

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen mener at el-sikkerheten i kirkene må prioriteres høyere.

Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg har nå bedt prostene reise tilbake til sine og gi meg tilbakemelding om situasjonen. Vi må få en bedre oversikt over dette enn den vi har i bispedømmet i dag.

– Men problemet slik som det er i Gildeskål og flere andre steder er at kommunenes tildelte kirkebudsjett ikke strekker til. Vi kan ikke akseptere at det ikke er orden på dette, sier biskopen.

33 prosent mangler automatisk brannvarsling

I fjor kom rapporten "Vel bevart? - en tilstandsrapport for norske kirker". Rapporten avslører at mange kirkebygg har store feil og mangler på det elektriske anlegget. Av landets totalt 1.620 kirker ble 1.600 sjekket, og av disse manglet 33 prosent automatisk brannvarslingsanlegg.

Rapporten, som bygger på en grundig gjennomgang av tilstanden på de elektriske anleggene rundt i landet, avdekker et skremmende bilde av kirkebygg med utdaterte sikringsskap.

Over 80 prosent av norske kirker har alvorlige feil på det elektriske anlegget, noe som betyr at det er stor fare for brann.