Her vil de ha Norges 45. nasjonalpark

Lofotodden kan bli en av de siste nasjonalparkene som opprettes i Norge, tror forkjemperne. Nå intensiverer de arbeidet for å overbevise tvilerne.

Bunesstranda fra Trolldalen

Bunesstranda ligger på nordvestsida av Moskenesøya. Det er en del av området som en lokal prosjektgruppe ønsker å gjøre om til nasjonalpark.

Foto: Ingvild Gabrielsen

For å markere at verneplanen for området er ferdig formulert, og dermed sendt inn til Miljødirektoratet, åpnet naturustillinga om Moskenesøya denne helga.

Utstillingen er en vitkig fase i arbeidet med å etablere Lofotodden, som ligger på sørvestenden av Moskenesøya i Lofoten i Nordland, som nasjonalpark.

Hege Steigedal

Hege Steigedal er lokal prosjektleder for Lofotodden Nasjonalpark.

Foto: Privat

– Lokalbefolkningen ønsker informasjon, og de ønsker å delta i verneprosessen. Dermed kan de som bor i området komme på utstillingen og få ytfyllende informasjon, forklarer Hege Steigedal til NRK.

Hun er lokal prosjektleder for Lofotodden Nasjonalpark, og jubler over at de nå har passert en viktig milepæl i arbeidet.

I fjor fikk nemlig Fylkesmannen i Nordland i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å starte utredningsarbeidet for en ny nasjonalpark på Moskenesøya.

– Nå er konsekvensutredningen og kartleggingen av området ferdigstilt, og sendt over til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Det ønsker vi å markere, smiler Steigedal, som leder prosjektgruppa på fem personer.

– Kan bli én av de siste

Prosjektlederen ser for seg at det naturskjønne området kan havne på en eksklusiv liste, dersom alt går veien.

Årsaken er konvensjonen om biologisk mangfold som Norge har sluttet seg til. I 2010 ble landene enig om å verne 17 prosent av arealet sitt på land.

– Slik vi ser det er prosessen med å verne natur nesten i mål. Vi har forpliktet oss til å verne 17 prosent, og nå er vi på 16,9 prosent. Vi er muligens én av de siste nasjonalparkene som kommer, forklarer Hege Steigedal.

– Betyr det at dere har det travelt?

– Nei, vi stresser ikke. Nå er verneprosessen så å si i mål, og jeg tror ikke noen andre plasser i Norge utredes akkurat nå. Sannsynligvis snakker vi om et to-årig løp fra nå.

– Tidligst vil nok en avgjørelse komme iløpet av 2016, legger Steigedal til.

Lang vei å gå

Lofotodden Nasjonalpark

Denne helga kunne innbyggerne besøke naturutsillinga om Moskenesøya. Der fikk de informasjon om planene for stedet som kan bli nasjonalpark.

Foto: Robert Walker

For selv om verneplanen for nasjonalparken på Lofotodden er ferdig formulert og sendt inn til Miljødirektoratet, gjenstår fortsatt mye byråkratisk arbeid på veien mot nasjonalparkstatus.

Etter at direktoratet har sett på planen, sendes den tilbake til Moskenes kommune og Flakstad kommune, som er de to involverte kommunene i området.

Deretter skal saken ut på høring, før den kommer opp for kommunestyret.

– Så skal den tilbake til Klima- og miljødepartementet, før alle relevante departement skal se på søknaden. Det er en del byråkrati som gjenstår, konkluderer Steigedal.

– Ikke ment som et tak

Kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Jon Berg, bekrefter at de er i ferd med å nå målet om vern.

– Det er riktig at vi nærmer oss 17 prosent-målet. Vi er like i nærheten, sier han til NRK.

Samtidig beroliger han framtidige nasjonalpark-entusiaster, og forteller at målet om å verne 17 prosent av landarealet ikke er ment som et tak.

– Det er ingen automatikk i at Lofotodden nødvendigvis blir det siste nasjonalparken i Norge. Det kan komme nye, lokale initiativ i framtida, og da må vi vurdere det, forklarer Berg.

Han ønsker ikke å kommentere prosessen rundt Lofotodden, men forteller at det er minst én kandidat til som står i køen akkurat nå.

Møter motstand

Horseidvika

Horseidvika er en del av området som kan bli nasjonalpark.

Foto: Pål Alvereng

Hege Steigedal medgir at det har vært en del motstand mot planene om å opprette en nasjonalpark på Lofotodden.

Skepsisen går fortrinnsvis på fremtidig bruk av området, dersom det får vernestatus.

– Det er bestandig litt bekymring når det er snakk om vern som innebærer restriksjoner. Men vi jobber med løsninger parallelt for å ta hensyn til hyttefelt og slikt, forklarer prosjektlederen.

– Hvordan er stemninga blant lokalbefolkninga?

– Jeg vil si at den er overraskende god. Motstanden har stort sett kommet fra de som har flyttet fra området. Lokalt er det liten motstand.

– Unikt område

Steigedal er klar på at en eventuell nasjonalpark på Lofotodden vil komme lokalbefolkninga på Moskenes og Flakstad til gode, og ser flere fordeler med å bli Norges 45. nasjonalpark.

– En slik status betyr at det blir et prioritert område som satses på. Det ser vi fra andre områder i landet med nasjonalpark. Turisme er den andre viktigste næringa her etter fiske, og med en nasjonalpark vil vi bedre kunne legge til rette for turistene.

Hun ser også for seg flere arbeidsplasser, og fremhever i tillegg den miljømessige delen.

– Yttersida, som er et kjent begrep for området, er unik på så mange måter. Det er hekkesteder for truede sjøfuglarter, og her er mange naturverdier som vi må ta vare på.

Steigedal beskriver helgas utstilling som vellykka, og sier den vil utvides etter hvert.

– Der viser vi frem bilder av hvordan det kan bli, og gir informasjon til beboerne. Fra 1 september blir sommerutstillinga tatt ned, og da håper vi på å utvide, forklarer hun.