Hopp til innhold

Jurist mener nedleggelsen av Hemnesferga er ugyldig

– Vår mening ble hørt for langt ut i prosessen. Vi fikk ikke være med å danne grunnlaget for det som har skjedd, sier ordfører.

Bilferga Aldra (Leirvika-Hemnes)

Ferga går mange ganger daglig, men når den nye fylkesveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen er ferdig, legges ruta ned.

Foto: Eivind Undrum Jacobsen / NRK

Ferga i Hemnesbassenget skal etter planen legges ned når Toventunnelen åpner lørdag 22. november. Nedleggelsen er omstridt, fordi den vil sette fem fastboende personer i fullstendig isolasjon.

– Nedleggelsen bør legges på is frem til det foreligger en forsvarlig vurdering av saken, mener rådgiver og jurist Håkon Schiong i advokathuset Myrland.

Schiong har vurdert vedtakene, som har vært truffet over mange år, for å se etter feil i saksbehandlingen.

– Mangler konsekvensutredninger

Ferga går mange ganger daglig, men når den nye fylkesveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen er ferdig, legges ruta ned.

Schiong er ikke i tvil etter det han mener er flere funn av saksbehandlingsfeil.

– Blant annet er Hemnes kommune ekskludert fra å være part i saken, de har derfor ikke fått kommet med relevante innspill før nedleggelsen ble vedtatt. Det er heller ikke gjort relevante konsekvensutredninger, sier juristen.

Mener vedtak er gjort på manglende grunnlag

Kjell Joar Petersen-Øverleir

Hemnes-ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ordfører i Hemnes, Kjell Joar Petersen-Øverleir, vil bruke informasjonen i kampen for å bevare ferga. At kommunen ikke ble part i saken, mener han fikk direkte utfall for at ferga ble lagt ned.

– Det er en grunn til at man skal ha sånne innspill. Det er fordi det kan ha betydning for prosessen og for utfallet.

Vedtaket om å legge ned ferga i som går mellom Leirvika og Hemnes kom i 2007.

– Vår mening ble bare hørt langt uti prosessen, og vi fikk ikke være med å danne grunnlaget for det som har skjedd.

Mener Hemnes har blitt hørt

Tove Mette Bjørkmo, samferdselsråd i Nordland

Fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Men fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo stiller seg uforstående til kritikken.

Til NRK sier Bjørkmo sier at forholder seg til vedtak i Stortinget og fylkesting og mener at Hemnes kommune har blitt tilstrekkelig hørt i prossessen.

Schiong har gått gjennom sakspapir som strekker seg fra 1993, da fylkestinget vedtok at fergedriften skulle opprettholdes. Da var Hemnes kommune en av partene som kom med innspill.

– I 2004 tok saken en ny vending da vegdirektøren inviterte til såkalte prinsippvedtak i de berørte kommuner for at videre vedtak skulle være gyldige. Her har nabokommunene blitt hørt, men ikke Hemnes, mener juristen.

– Ansvaret ligger hos fylket

Schiong sier papirene viser at Hemnes ikke fikk partsstatus, men bare har avgitt én uttalelse i full frustrasjon over saksbehandlingen i 2008.

Juristen sier at man helt fra 2006 ikke har hatt praktiske vurderinger av forholdene i Hemnes kommune.

– Hvor ligger ansvaret for dette?

– Ansvaret ligger hos vegsjefen og fylket. Nå har man to muligheter for videre saksgang. Det er ny behandling av vedtaket, eller at man går rettens vei.