Hopp til innhold

J. M. Nilsen konkurs

Fiskemottaket J. M. Nilsen på Nordmela på Andøya er konkurs. Markedssvikt innen saltfisk- og torskesektoren er årsaken.

Torsk
Foto: NRK

- Det er tungt å bittert å måtte begjære oppbud for familiekonsernet, sier Ole Johnny Nilsen til Andøyposten.

Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen i fiskeindustrien med markedssvikt innen saltfisk- og torskesektoren. Samtidig forteller han at de jobber med å få etablert ny drift og at de har fokus på de ansatte.

Historisk fiskebedrift

Siden 1927 har J.M. Nilsennavnet vært uløselig knyttet til Nordmela og drift av fiskerimottak. Ole Johnny Nilsen innrømmer at onsdag denne uka ble en svært så tung og vanskelig dag for ham og resten av familien i hjørnesteinsbedriften J. M. Nilsen Holding AS på Nordmela.

– Vi har jobbet intenst for å unngå dette, men nå var det dessverre ingen annen utvei enn å gå den tunge veien til skifteretten, sier Nilsen.

Bakgrunnen for at de begjærer oppbud, er situasjonen innen fiskeindustrien.

– Krisen har vært mye omtalt, og markedssvikten innen saltfisk- og torskesektoren ble for vanskelig å bære, forteller Nilsen.

Lossing av fisk

Det er krisa i saltfisk - og torskesektoren som får skylda for konkursen.

Foto: NRK

Vanskelig omsetning

Saltfiskomsetningen for flere fiskeslag har vært spesielt vanskelig siden høsten 2008. Den generelle omsetningen av saltfisk og torsk stoppet helt opp sist vinter, og førte til stor lageroppbygging.

– Nå er all torsk som ble kjøpt sist vinter solgt, men til store tap. Styret konstaterer at videre drift er umulig og man har dessverre måttet levere oppbudsbegjæring.

– Vi håpet i det lengste at prisene skulle gå opp ut over høsten, men vi må bare konstatere at tapene ble for store, og at oppbud var eneste mulighet. Vi ventet og ventet på den varslede likviditetslånsordninga fra regjeringa - men den kom dessverre ikke, sier Nilsen til Andøyposten.

Jobber med ny drift

Onsdag formiddag ble de ansatte i selskapet orientert om denne beslutninga, og utpå ettermiddagen ble fiskerne orientert om det samme i et eget møte med dem.

–Vi jobber med å etablere ny virksomhet, og har et sterkt ønske om å ivareta de ansatte, slik at vi kan få ny aktivitet på anlegget. Det er svært viktig for flåten her på Nordmela at anlegget kommer i ordinær drift igjen, sier Ole Johnny Nilsen.

NRK anbefaler