Hopp til innhold

Kan bli bedt om å flytte igjen i morgen

Tilsyn med romleiren i Bodø avdekket ikke uforsvarlige helseforhold, men rumenerne som holder til der kan bli bedt om å flytte likevel.

Gråholten

Rumenerne har satt opp en ny leir på Gråholten ved Bodø lufthavn.

Foto: Kari Skeie / NRK

Bodø kommune ba mandag Helse- og miljøtilsyn Salten om å inspisere den nye leiren til rumenerne i Gråholten ved Bodø flyplass. Det skjer under en uke etter at gruppen ble tvunget til å flytte fra Rensåsen i Bodø, der de hadde søkt tilflukt i en nedlagt svømmehall.

Tirsdag besøkte inspektører den leiren, uten at det ble avdekket uforsvarlige helseforhold.

– Det ble ikke funnet avvik ved stedet som krever hastevedtak etter lov om folkehelsearbeid, sies det i rapporten fra Helse- og Miljøtilsynet.

Det kommer likevel fram av rapporten at om leiren burde befares jevnlig hvis den blir opprettholdt i lengre tid.

– Dersom teltleiren opprettholdes over tid, vil det vurderes pålegg om tiltak for mer permanente hygeniske forhold.

Har jurist på saken

Men selv om det til nå ikke er opplyst om klandreverdige forhold rundt leiren, betyr ikke nødvendigvis at rumenerne får bli. Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) sier kommunen har satt jurister på saken for å finne ut hvilket regelverk kommunen kan bruke for at rumenerne skal bortvises fra Gråholten.

– I løpet av morgen formiddag vil vi ha dette på plass, sier Karlsen, som mener det ikke er kommunens ansvar å ta vare på tiggerne.

– Vi har fått mange klager fra naboer til gråholten. De vil ikke få tillatelse til å slå leir på offentlig område i Bodø igjen, sier varaordføreren.

Måtte flytte

I forrige uke ble rumenerne bedt om å flytte fra Rensåsparken, på grunn av uforsvarlige sanitære forhold.

Utkastelse av romfolk i Bodø

Fredag ble rumenerne som oppholdt seg i Rensåsen bedt av politiet om å flytte derifra.

Foto: Kari Skeie / NRK

Rumenerne hadde blant annet benyttet friluftsområdet, som ligger tett lokalisert til en barnehage, som toalett.

Flere, deriblant biskop Tor B. Jørgensen, har bedt kommunen om å vise medmenneskelighet ovenfor romfolket.

– Det viktigste er at rumenerne blir opplyst på norske lover og regler, slik at det kan tilrettelegges for et lavterskeltilbud som gjør at de kan oppholde seg her under verdige forhold.