Hopp til innhold

Tvinger helsepersonell til å rusteste seg for å sikre pasientene

Helsepersonell i Bodø skal tvangstestes for alt fra alkoholbruk til hasjrøyking. Enkelte sykepleiere kaller det et overgrep.

Operasjon

64 MISTET AUTORISASJONEN PÅ GRUNN AV RUSMISBRUK: I 2010 var det 119 helseansatte som mistet sin helsefaglige autorisasjon. I nær 2 av 3 tilfeller var årsaken rusmisbruk. Bodø kommune er blant dem som nå innfører tvungen rustest for alt helsepersonell i kommunen.

Foto: NRK

Etter flere alvorlige hendelser i Norge der helsepersonell har vært ruset på jobb, strammer politikerne grepet.

Bodø kommune er blant dem som nå innfører tvungen rustest for alt helsepersonell i kommunen. De vil da bli tatt jevnlige blodprøver av, for å påse at de ikke er påvirket av alkohol eller narkotika mens de er på jobb.

Vil sikre pasientene

I 2010 var det 119 helseansatte i Norge som mistet sin helsefaglig autorisasjon. I 64 av tilfellene var årsaken bruk av rusmidler.

Ingrid Lien, medlem av Bodø bystyre, sier vedtaket om tvungen rustest derfor er helt nødvendig.

– Det er snakk om liv. Det er heller ikke noe nytt med tvungen rustest, det har vært innført for både piloter og yrkessjåfører, sier Lien som er fornøyd med vedtaket.

Vedtatt i statsråd

Det var i mai i år at regjeringen åpnet for at helsevesenet kunne rusteste ansatte. Tidligere hadde helsevesenet bare lov å rusteste de ansatte om de var mistenkt for ruse seg i selve arbeidstiden.

Det ble samtidig vedtatt at de helseansatte ikke har lov å innta rusmidler inntil åtte timer før de starter på jobb.

– Vi følger opp det som Stortinget slo fast i vår, nemlig vedtaket som skal hindre at helsepersonell er ruset på jobb, sier Lien i Bodø bystyre.

Skeptiske sykepleiere

Men mange sykepleiere er skeptiske til tvungen rustest.

Laila Wilhelmsen

IKKE POPULÆRT: Laila Wilhelmsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, sier at vedtaket er nødvendig, men at ikke alle er like glade for det.

Foto: Mediespiller / NRK

Laila Wilhelmsen, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, sier at vedtaket er nødvendig, men at ikke alle er like glade for det.

– Det noen reagerer på er dette med tvungen testing. Det har ikke vært før og er nytt, sier Wilhelmsen om de nye rutinene.

– Noen mener det er et overgrep og tenker at «nå skal politiet komme og holde oss fast for å teste oss», sier hun.

– Et alvorlig inngrep

Tor Erlend Norhus, hovedtillitsvalgt ved Sykepleierforbundet i Bodø kommune, sier at pasientsikkerheten er det viktigste, men mener at et slikt vedtak vil være en inngripen i de ansattes privatliv.

– Det er klart at dette vil være et alvorlig inngrep når det gjelder tvungen testing, men man er nødt til å ta hensyn til pasientsikkerheten.

– Hva betyr dette vedtaket?

– Jeg tror det kan virke preventivt. Man blir klar over hva som forventes fra arbeidsgiver og konsekvensen av det.