Helsepersonell får ikke drikke alkohol åtte timer før jobb

Helse- og omsorgsdepartementet har endret loven slik at helsepersonell får forbud mot å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb.

Sykepleier

Ved den nye forskriften innføres et forbud mot å innta alkohol eller andre rusmidler 8 timer før arbeidstidens start. Illustrasjonsfoto.

Foto: Bjørn Sigurdsøn, ARKIV / Scanpix

De nye endringene gir helsevesenet mulighet til å rusteste ansatte som mistenkes for å stille ruset på jobb.

Før kunne helsevesenet rusteste ansatte kun ved mistanke om rusmiddelbruk i selve arbeidstiden. Nå må de ansatte avlegge rusprøver også ved mistanke om at rusmidler er inntatt før arbeidstiden begynner.

Det blir heller ikke lenger lov å nekte å la seg teste. Nå kan helsevesenet tilkalle politiet for å få gjennomført en test dersom det anses nødvendig.

– Jeg gjennomfører dette året flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Hvert år behandles det et stort antall tilsynssaker mot helsepersonell for bruk av rusmidler. Dagens endringer skal gjøre det tryggere å være pasient, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

– 60 mistet autorisasjon grunnet rus

De nye endringene skal bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelmisbruk i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi ser at det skjer en god del feil i helsevesenet. En stor kartlegging har for eksempel avdekket at 4.700 dør som følge av ulike pasientskader. Vi ser derfor på alle muligheter for å øke sikkerheten, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land.

Bare det siste året har rundt hundre helseansatte mistet autorisasjonen, og i om lag 60 av sakene dreier det seg om rus – både alkohol-, narkotika- og pilleskapt.

Et stort antall av disse sakene avdekkes ved at personellet oppfattes å være ruset på jobb eller ved at det avdekkes at vedkommende har stjålet legemidler fra sitt arbeidssted.

SISTE NYTT

Siste meldinger