Helsepersonell får ikke drikke alkohol åtte timer før jobb

Helse- og omsorgsdepartementet har endret loven slik at helsepersonell får forbud mot å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb.

Sykepleier

Ved den nye forskriften innføres et forbud mot å innta alkohol eller andre rusmidler 8 timer før arbeidstidens start. Illustrasjonsfoto.

Foto: Bjørn Sigurdsøn, ARKIV / Scanpix

Kilde: NRK/NTB

De nye endringene gir helsevesenet mulighet til å rusteste ansatte som mistenkes for å stille ruset på jobb.

Før kunne helsevesenet rusteste ansatte kun ved mistanke om rusmiddelbruk i selve arbeidstiden. Nå må de ansatte avlegge rusprøver også ved mistanke om at rusmidler er inntatt før arbeidstiden begynner.

Det blir heller ikke lenger lov å nekte å la seg teste. Nå kan helsevesenet tilkalle politiet for å få gjennomført en test dersom det anses nødvendig.

– Jeg gjennomfører dette året flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Hvert år behandles det et stort antall tilsynssaker mot helsepersonell for bruk av rusmidler. Dagens endringer skal gjøre det tryggere å være pasient, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

– 60 mistet autorisasjon grunnet rus

De nye endringene skal bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelmisbruk i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi ser at det skjer en god del feil i helsevesenet. En stor kartlegging har for eksempel avdekket at 4.700 dør som følge av ulike pasientskader. Vi ser derfor på alle muligheter for å øke sikkerheten, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land.

Bare det siste året har rundt hundre helseansatte mistet autorisasjonen, og i om lag 60 av sakene dreier det seg om rus – både alkohol-, narkotika- og pilleskapt.

Et stort antall av disse sakene avdekkes ved at personellet oppfattes å være ruset på jobb eller ved at det avdekkes at vedkommende har stjålet legemidler fra sitt arbeidssted.

NRK anbefaler

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger