Hopp til innhold

Industriordførere forventer raske og konkrete grep fra regjeringen

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte tidligere i mars ordførerne fra Rana, Arendal og Tysvær, som alle har planlagte etableringer av batteriindustri. Her fikk ministeren overlevert en rapport fra Menon Economics, som har sammenlignet støtten til batteriindustrien i Norge med nivået i USA, EU og Kina.

FREYR Battery er i gang med å bygge fabrikker med mål om 1500 ansatte i Rana kommune, men har kunngjort at de vil trappe ned aktiviteten til fordel for USA etter Biden-administrasjonen gigaskattepakke Inflation Reduction Act.

– Battericelleproduksjon i Arendal, Rana og Tysvær alene har mulighet til å kunne sysselsette 6000–7000 personer innen 2030. Dette vil kunne gi gode skatteinntekter til staten, og bidra til å finansiere vår felles velferd, men da haster det å få på plass et norsk svar når det gjelder rammebetingelser for batteriindustrien i Norge, sier Geir Waage (Ap), ordfører i Rana kommune i en felles pressemelding fra de tre ordførerne.

Bakgrunnen for rapporten er den amerikanske skattelovpakken «Inflation Reduction Act» (IRA) som tredde i kraft 1. januar i år. Den nye skattelovpakken inneholder i underkant av 4000 milliarder kroner i subsidier for å tiltrekke nye grønne industrietableringer til USA.

Rapporten fra Menon Economics viser at det i dag er et stort gap mellom støtten selskaper kan få i Norge og det de kan få i utlandet. For hver krone en bedrift investerer i en batterifabrikk i USA vil de få opptil to kroner i nåverdi av støtte igjennom produksjonsstøtte per investert krone, mens i Norge har de så langt fått ett øre i støtte.

På andre siden av svenskegrensen har svensk batteriindustri fått 48 øre i støtte for hver krone som er investert. Det betyr at det også er betydelige forskjeller internt i EØS-området.

EU åpnet tidligere denne uken for at medlemslandene kunne øke statsstøtten ytterligere til batteriindustrietableringer i deres hjemland. I Norge venter flere industriaktører på tilsvaret fra regjeringen.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil «legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge, gjennom å sikre næringen rammebetingelser som i større grad er konkurransedyktige internasjonalt.»

– Når vi som batterikommuner har tatt initiativet til denne rapporten er det fordi vi ønsker å gi innspill til regjeringens arbeid med rammebetingelser for etablering av batteriindustri i Norge. Vi opplever at regjeringen jobber aktivt med problemstillingen sammen med europeiske myndigheter, sier Robert Nordli (Ap), ordfører i Arendal kommune hvor Morrow planlegger en batterifabrikk med 2500 ansatte. Nordli mener funnene i rapporten viser hvor ettertraktet denne industrien er for USA.

– Norsk industri har behov for konkurransedyktige rammevilkår sammenlignet med industrien i utlandet. De konkurrerer i et verdensmesterskap og da kan ikke bedrifter på andre siden av grensen få 50 ganger mer statsstøtte enn i Norge, sier Sigmund Lier (Ap), ordfører i Tysvær kommune hvor selskapet Beyonder planlegger en storskala battericellefabrikk i Haugaland Næringspark.

Illustrasjon av Freyrs batterifabrikk
Foto: Freyr