NRK Meny
Normal

Hør radiodokumentarer om krigen i Nordland

Det er laget mye stoff om krigen i Nordland. Her kan du høre noen opptak fra arkivet.

Slaget om Narvik

Tyskerne møtte stor motstand i Narvik, og de allierte fikk krigens første seier mot fiendemakten.

Foto: Scanpix / SCANPIX

I forbindelse med at det i dag er 75 år siden Norge ble invadert, har vi i denne saken hentet fram noen radiodokumentarer som forteller om krigen i Nordland.

Harry Westrheim

Harry Westrheim.

Foto: NRK

Programmene ble produsert på 1980-tallet av blant andre forfatter og journalist Harry Arne Berg Westrheim.

Westrheim var utdannet lærer, men ble i 1947 ansatt som programsekretær i NRK i Tromsø. Under et mellomspill i Oslo arbeidet Westrheim blant annet med Erik Bye i programserien «Radio 19».

I 1964 ble han distriktssjef for NRK Finnmark, og fra 1969 til 1981 var han distriktssjef for NRK Nordland. Westrheim har også skrevet flere bøker.

Westrheim ble født i 1915 i Narvik, og døde 17. mai 2007.

Her kan du gjenoppleve radiodokumentarene som han lagde sammen med kolleger i NRK:

1. Krigen i Nordland – Om situasjonen ved Narvik

I denne dokumentaren orienterer Harry Westrheim først om den historiske situasjonen Narvik var i ved krigsutbruddet. Det siteres fra flere bøker om stedet. Etter en tysk militærvise går programlederen gjennom utviklingen på 1930-tallet.

2. Krigen i Nordland – «Krig i snø og slaps»

I dette programmet hører vi om situasjonen i Ofotfjorden. Jarritz, soldat fra Østerrike, forteller om da han ble satt i land ved Narvik. Terje B. Lien leser så beretningen til kommandør Askim om situasjonen på Narvik Havn, og om skjebnen til «Norge» og «Eidsvold». Dette følges opp med vitneforklaringer.

Vi hører flere aktører fortelle om sine opplevelser i forbindelse med angrepet på Norge, og også hvordan tyskerne oppfattet situasjonen.

3. Krigen i Nordland – «Bataljonen som ble forlatt»

I starten av dokumentaren leses det en melding fra Hærens øverstkommanderende der det kommer fram at sjefen for 3. bataljon, major Halfdan Sundlo, hadde de overordnedes fulle tillit.

Det leses så videre fra et soldatbrev fra 1. mai 1940. Arthur Menken, britisk soldat, forteller der om evakueringen av de allierte styrker fra Namsos. General Ironside hilser så de britiske soldater etter tilbaketrekningen fra Norge 8. mai 1940.

Major Olav Ravn forteller om følgene for Helgelandsbataljonen ved at de norske styrker i Trøndelag kapitulerte. Det leses deretter fra ordren til østerrikske soldater om å marsjere nordover fra Trondheim for å unnsette general Dietls tropper ved Narvik.

Det fortelles også om jernbaneulykken ved Snåsavatnet under transport av de norske styrker nordover.

4. Krigen i Nordland – «Aldri over Saltfjellet»

Løytnant Fritz Gressel forteller om innmarsjen i Mosjøen 11. mai 1940, og det leses høyt fra et telegram hvor betydningen av å hindre det tyske framstøt nordover kommer fram.

Tilbaketrekningen til Finneidfjord, kampene ved Hemnes og mytteriet mot Tage Ellinger er også et tema i dokumentaren.

Mot slutten leses det fra Sepp Assens dagbok om marsjen over Saltfjellet, og fra kampene ved Rognan. Noen frivillige soldater forteller om kampene ved Fauske.

Major Olav Ravn beretter om den britiske tilbaketrekningen fra Saltdal-området, før det til slutt leses høyt fra Sepp Assens dagbok om den videre tyske framrykking mot Narvik.

5. Om kapitulasjonen

Harry Westrheim orienterer om situasjonen i hele Narvikdistriktet, etterfulgt av en tysk soldatvise. Einar Enga forteller om soldatenes følelser da de hørte om kapitulasjonen.

Ivar Kraglund fra Norges Hjemmefrontmuseum forklarer hvorfor engelskmennene valgte å kapitulere. Per Brøyn har studert malmeksporten i mellomkrigstida, og forteller om hvor viktig den var.

Petter Teigen og Reidar Dypvik var krigsfanger på Bjørnfjell, og forteller at de så tyske forsterkninger komme med tog til svensk side av Bjørnfjell. Ivar Kraglund forteller om det politiske spillet. Han nevner blant annet at Hermann Göring hadde stor innflytelse på de svenske politikerne. Han forteller også om frykten for russisk invasjon i nord.

Du kan lese mer og høre flere dokumentarer fra serien på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.