NRK Meny
Normal

Her er restene av ørneredet etter at bonden hugget ned treet

Anny (63) fra Saltdal risikerer å bli siktet for miljøkriminalitet etter å ha hugget ned et tre med et ørnerede i. Fjelltjenesten mener at bonden visste at det var et ørnerede i furua. – Jeg er ingen kriminell, svarer bonden.

Slik så treet ut før det ble felt

FØR FELLING: Slik så treet ut før det ble felt.

Foto: Jim Kristensen / Fjelltjenesten

Det var når Fjelltjenesten i Salten skulle utføre en årlig kontroll i Evenesdal i juni i år at saken ble avdekket:

Furua, hvor et kongeørnpar har hatt reir de siste seks årene, var felt.

Nå er saken om fellinga av furua ferdig etterforsket og Fjelltjenesten føler at de kan legge fram bildemateriale og fortelle sin historie om den spesielle saken, skriver Saltenposten.

– Vi så spor etter traktor, og så at noe skog var tatt bort for å komme til med vinsjene. Dette er en kjempefuru med en tykkelse på over 70 centimeter, så det måtte en del arbeid til for å felle treet, sier Jim Kristensen ved Fjelltjenesten i Salten til NRK.no.

Han forklarer at det etter nærmere undersøkelser viste seg at treet var felt allerede i fjor høst.

– Men treet ble ikke fraktet bort før nå i sommer, fortsetter han.

Grunneier siktet

Både kongeørna og reirplassen er fredet.

Grunneieren er derfor siktet for å ha felt et tre hvor det befant seg et ørnereir, og spørsmålet går nå på hvorvidt bonden visste - eller burde ha visst - at det befant seg et rede i treet.

Kristensen er på sin side ikke i tvil om at hun var klar over at det var et ørnerede i treet.

– I fjor da jeg gikk opp for å sjekke redet, møtte jeg grunneieren ikke langt fra stedet. Hun drev med vedhogst, og jeg stoppet opp og fortalte henne om de observasjonene vi hadde gjort, fortsetter han.

Skutt med rifle

Like etter denne samtalen, fortsatte Kristensen til treet. Der fant han en ørneunge som hadde blitt skutt.

– Den lå fremdeles i reiret, og vi måtte derfor klatre opp til reiret drøyt 10 meter over bakken for å se hva som hadde skjedd.

Synet som møtte dem der var alt annet enn hyggelig.

– Vi så først rester etter haglskudd i to store greiner ved siden av reiret, og tenkte derfor at dette måtte være dødsårsaken.

Men etter tilbakemelding fra veterinær, viste det seg at ørneungen ble drept av to rifleskudd.

– Det første traff den i nebbet, og var ikke dødelig. Det andre skuddet traff i hode og hals, og drepte den. På seks år har ikke en eneste ungfugl forlatt redet, fastslår han.

Innslaget av skudd fra en hagle måtte derfor stamme fra et tidligere tidspunkt, mener Kristensen.

– Vi ble selvfølgelig veldig lei oss da vi oppdaget at dødsårsaken var skudd med rifle, og at det også tidligere hadde vært skutt mot reiret. Vi som jobber med dette blir preget når slike ting skjer, sier han.

Denne saken er fortsatt ikke oppklart, og Kristensen ønsker ikke å spekulere i om den har noen sammenheng med det felte treet.

Skutt med rifle

SKUTT MED RIFLE: Ørneredet i Evenesdal har en lang forhistorie. I fjor ble en ørneunge funnet drept i det samme reiret, forteller Jim Kristensen ved Fjelltjenesten i Salten. Denne saken er fortsatt ikke oppklart.

Foto: Jim Tovås Kristensen / Fjelltjenesten

Politiet: Etterforsket saken på rekordtid

Lensmann Petter Grønås i Fauske

JOBBET PÅ REKORDTID: Lensmann Petter Grønås i Fauske mottok anmeldelsen i juni. – Vi sendte saken videre til påtalemessig vurdering tre uker senere, forteller han.

Foto: Ola Helness / NRK

Politiet er nå ferdig med etterforskningen av det felte treet, og har sendt den videre til påtalemessig vurdering, bekrefter lensmannen i Fauske, Petter Grønås, overfor NRK.

– Bonden er siktet for å ha felt et tre hvor det befant seg et ørnereir. Etterforskninga har bestått i å sikre bevis på stedet, og få klarhet i om det var henne som felte dette treet.

– Hvilken straff kan det bli snakk om?

– I slike saker er det vanligste å gi en bot.

Han legger til at selv om treet ble felt i 2012, ble ikke saken anmeldt før tilsynet avdekket saken i juni.

– Vi har jobbet på rekordtid, og fått sendt saken videre på bare tre uker. Vi registrerer at enkelte mener saken burde vært oppklart tidligere, men vi har altså ikke mottatt saken før ganske nylig, avslutter han.

– Visste ikke at ørneredet var fredet

Anny Unosen

PREGET: Sauebonde Anny Unosen føler seg dårlig behandlet av Fjelltjenesten, og mener at de skulle vært tydeligere på at reiret var fredet.

Foto: Knut F. Olsen

Anny Unosen er sterkt preget av alt oppstyret rundt saken, og avviser på telefon til NRK.no at hun er noen miljøkriminell.

– Jeg synes det hele er fryktelig. Jeg vil ingen noe vondt, og handlet i god tro da jeg hugget ned treet, sier hun.

Unosen har over årenes løp vært mye plaget med rovdyr, men har aldri mistet noen dyr direkte til ørn.

– Jeg har rundt 45 dyr med smått og stort, og mister årlig sau til rovdyr. Men ørna har ikke vært noe problem slikt sett, fortsetter hun.

– Fjelltjenesten mener du visste at det var et ørnerede i treet. Hva er din kommentar til det?

– Jeg visste at ørna er fredet, men ikke på det viset. Redet var jo tomt på det tidspunktet. Fjelltjenesten skulle vært tydeligere på også redet var fredet, fastslår hun.

Unosen føler seg dårlig behandlet, og mener at saken har gått for langt.

– Jeg har mistet all tiltro til Fjelltjenesten etter dette, avslutter hun.

Sjelden plassering av ørnereir

Historien med furutreet i Evenesdal strekker seg tilbake til 2008, etter at fjelltjenesten i Salten fikk tips om at det befant seg et ørnerede i området.

– Vi foretok den gang en kontroll av plassen, og fant ut at et hekkende kongeørnpar hadde laget reir i en furu. Vi registrerte da to unger ved første gangs kontroll mai dette året.

Han tror god tilgang til byttedyr i området er årsaken til at ørneparet valgte å etablere seg i furutreet.

– Dette er en veldig sjelden plassering av et ørnereir, og er mer vanlig sørpå. Disse reirene kan bli flere hundre kilo over årenes løp, og det trenges derfor ganske kraftige trær for å bære dem.

I begynnelsen av juli samme år foretok de ny kontroll av reiret.

– Da var begge ungene borte. Vi bet oss merke i at det var spor etter et terrengkjøretøy fram til treet, men tenke ikke noe mer over det. I ettertid ser vi at vi burde reagert allerede da.

I 2009 gjorde Fjelltjenesten to besøk til reiret, og fant da et egg. Men også dette året ble hekkingen mislykket av ukjente årsaker.

Året etter, i 2010, ble det ikke registrert noen aktivitet, mens reiret i 2011 blåste ned under en storm og ble ødelagt.

– Ørneparet brukte da våren og forsommeren på å bygge opp reiret igjen, men heller ikke dette året ble det noen hekking.

Ingen ungfugler har derfor noen sinne forlatt redet i Evenesdal, og Kristensen er bekymret.

– Vi har hatt noen dårlige år nå. Denne sesongen har vi bare registrert et nytt avkom på vingene i Saltal, så vi håper at det går bedre til neste år, sier han.

Kongeørnreir i furu 2012

SJELDEN PLASSERING: Det er sjeldent at ørna lager reir i furu i Nordland, forteller Kristensen.

Foto: Jim Tovås Kristensen / Fjelltjenesten

– Frykter ørna forfølges

Kristensen registrerer medieoppslagene, og mener at det er viktig å få slike saker belyst.

– Ørnen er et viktig symbol for oss i Norge, og da er det mange som reagerer når slike ting skjer, sier han.

Den erfarne oppsynsmannen forteller at det heller ikke er første gangen de har avdekket lignende episoder i området.

– Vi har dessverre hatt lignende hendelser tidligere med mistenkelige dødsfall både i Beiarn og Saltdal - saker som fremdeles ikke er avklart den dag i dag.

Han tror ørna fremdeles forfølges i 2013, og at det er mørketall.

– Det er ingen tvil om at ørna fremdeles forfølges, selv om den er fredet. Vi har bedre overvåkning på enkelte av redene, men vi har ikke mulighet til å ha full oversikt. Så omfanget kan være større en vi er klar over, avslutter han.