Her bør man heise Nato-flagg

Et Nato-flagg i Bodø vil knytte Norge og Nato tettere sammen, og gjøre oss bedre til å sammen kunne håndtere en krise i øvre del av krisespekteret, konkluderer ekspertgruppe.

Forsvaret er ikke godt nok rusta til å møte nye trusler og risikoer i våre nærområder. Det er hovedkonklusjonen i en ekstern rapport. Ekspertgruppen bak rapporten hevder det vil koste minst to milliarda kroner å få et forsvar som er godt nok.

Norge må styrke nærværet i nord, samarbeide mer med allierte og bruke mer av ressursene på operativ virksomhet, mener en uavhengig ekspertgruppe som har evaluert Forsvaret. I dag fikk forsvarsministeren overlevert rapporten.

En uavhengig ekspertgruppe som har evaluert Forsvaret foreslår et langt tettere samarbeid mellom Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø og Nato-alliansen.

FOH leder alle norske militære operasjoner i innland og utland, men i dag fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide en rapport som foreslår at FOH også tilbys som en ressurs til Nato i forbindelse med allierte operasjoner i nord.

Reitan, Forsvarets operative hovedkvarter

Hit til Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø skulle luftforsvarets ledelse flyttes.

Foto: Helge Lyngmoe

En løsning kan være at sjef for FOH bærer to hatter. Èn som nasjonal sjef, og èn som sjef i nord innenfor Nato sitt kommandosystem når behovet for det skulle oppstå, skriver ekspertgruppen i sin rapport.

I rapporten mener ekspertene at FOH bør etablere en felles kommunikasjon med Nato-allierte, og ha et synlig Nato-flagg for å vise dette.

Et NATO-flagg i Bodø vil knytte Norge og Nato tettere sammen, og gjøre oss bedre til å sammen kunne håndtere en krise i øvre del av krisespekteret, står det i rapporten.

Fem viktige oppgaver

I tillegg til å styrke samarbeidet med Nato i nord – trekker ekspertgruppa trekker fram fem konkrete oppgaver som de mener blir kritisk viktige for å skape et sterkt og krigsforebyggende norsk forsvar i tida framover;

1. Mer ressurser til etterretning og overvåking

2. Et mer robust apparat for ledelse i krise og krig i form av å oppretta ei eiga eining for krisehandtering ved Statsministeren sitt kontor (SMK)

3. Avskrekking i form av blant anna landstyrker, mer robust luftvern, nye ubåter og samarbeid med allierte

4. Reaksjonstida er for svak. Klartida for utvalgte norske styrker må kraftig ned.

5. Sivil og militær understøtting er forsømt. Krafttiltak må til for å sikra at norske og allierte styrker får nødvedig støtte i krise og krig

Leder for FOH, generalmajor Morten Haga Lunde ønsket ikke å kommentere denne rapporten overfor NRK.