Hopp til innhold

Henrettet for landsvik

Tirsdag 29. mai var det 60 år siden torturisten Johnny Larsen fra Svolvær måtte bøte med livet for de grusomhetene han utførte i løpet av andre verdenskrig. Les hans historie her.

Knut Varberg

P1 29. mai kl. 16.33: Hør Knut Valberg fortelle om kameraten som ble forhatt nazist og torturist - og senere henrettet for sine grusomheter.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Etter krigen var det bare en mann fra Nord-Norge som ble henrettet for landssvik. Det var nazisten og torturisten Johnny Larsen.

-En trist historie, sier Knut Varberg, seksti år etter kameraten hans ble henrettet på Bremnes Fort ved Bodø.

Se TV-reportasjen om landsvikeren her. Spol til 06.33

 

 

Johnny Larsen

Johnny Larsen ble henrettet i 1947 for landsvik og tortur.

Foto: NRK

Begeistret for Hitler

Johnny Larsen, som var 17 år da krigen brøt ut, var allerede da medlem av Quislings naziparti Nasjonal Samling (NS).

-Han var begeistret for Hitler lenge før krigen, ifølge klassekameraten Knut Torbjørn Jensen, men som også kan fortelle at Johnny Larsen og han selv – straks etter krigsutbruddet i Norge, prøvde å melde seg til tjeneste for å kjempe mot tyskerne.

Men Larsen vervet seg til tjeneste for den tyske okkupasjonsmakten, som tolk i Bodø. Men han skulle snart utvikle seg til en torturist; hensynsløs over all vett og forstand.

Dømt til døden

Grusomhetene ble avdekket en for en under rettssaken i desember 1946, av nordlendinger som hadde blitt utsatt for den forhatte og fryktede Svolvær-mannens metoder.

Johnny Larsen ble i lagmannsretten i Bodø dømt til livsvarig fengsel. Men sakens aktor ville ha dødsstraff, og anket straffeutmålingen til Høyesterett, som i april 1947 dømte Johnny Larsen til døden.

Skutt om natten

Få uker senere, klokken ett om natta – i midnattsol, etter to års soning i fengsel, ble han bundet til en påle foran eksekusjonspelotongen på Bremnes Fort.

Han blir velsignet av fengselspresten.

Så faller skuddene....med det blir Larsen den siste nordlendingen som henrettes i Norge.