Hopp til innhold

Havrettsdomstol kommer med sin første klimaavgjørelse

I sin første klimarelaterte avgjørelse noensinne, vil Den internasjonale havrettsdomstolen komme med en rådgivende uttalelse om forurensing av havet.

Den rådgivende uttalelsen, som ikke er rettslig bindende, ble forespurt av en gruppe øynasjoner som står overfor klimadrevet havnivåstigning.

Den internasjonale havrettsdomstolen (ITLOS) skal spesifikt avgjøre om karbonutslipp absorbert av havet skal betraktes som havforurensing, og hvorvidt land er forpliktet til å beskytte havmiljøene.

– Det er virkelig et tilfelle av David mot Goliat: De minste nasjonene i verden påberoper seg folkerettens makt mot de store forurenserne, sier Payam Akhavan, som fører saken på vegne av øynasjonene.

Selv om ITLOS' avgjørelse ikke er rettslig bindende, vil den kunne være med på å veilede land i deres klimapolitikk og brukes som presedens i andre klimasaker.

Sjark i soloppgang i januar utenfor Andenes, Vesterålen.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr