Hopp til innhold

Har kuttet 110 fødeinstitusjoner siden 70-tallet: – Grensen er nådd

Til tross for at et flertall på Stortinget i vår stemte for å verne de gjenværende fødeavdelingene i Norge, ligger det kuttforslag på bordet både i Nordland og Møre og Romsdal.

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i jordmorforbundet.

Foto: Jordmorforbundet

I løpet av de siste tiårene har landets fødeinstitusjoner blitt redusert fra rundt 160 til dagens 45.

Leder for Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, mener grensen for hva som er forsvarlig, nå er nådd.

Hun ble svært skuffet da hun denne uka fikk vite at fødeavdelingene i Sandnessjøen og Brønnøysund foreslås nedlagt, til fordel for et stort sykehus i Mo i Rana.

– Det er allerede store avstander og mange øyer og ferger på Helgeland som i tillegg er værutsatt. En slik sentralisering vil ikke gi et godt nok helsetilbud på Sør-Helgeland, mener Schjelderup, som også peker på høye fødetall og beviselig god kvalitet på fødselsomsorgen i Sandessjøen.

– De har vært en fyrlykt i fødselsomsorgen i Norge.

Avstanden mellom det som kan bli de to eneste fullverdige fødetilbudene på Helgeland, kan bli på 33 mil, som vil si avstanden mellom Mo i Rana og Namsos langs E6.

– Det er uholdbart, mener Schjelderup.

Fødsel under transport øker

Også i Møre og Romsdal er det forslag om å legge ned en av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, til fordel for en sammenslåing.

Det til tross for et flertallsvedtaket i Stortinget mai i år om at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger her i landet.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, sier de er bekymret.

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Ap

Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– At det er trygt å kunne føde må være det viktigste. Det er en faglig beslutning mer enn en politisk beslutning, sier hun.

Ni prosent av norske kvinner bor en time eller mer unna et fullverdig fødetilbud, og antallet som føder under transport øker – nå ligger det på mellom 350 og 400 hvert år.

– Det er en veldig naturlig del for alle innbyggere i Norge å få barn og stifte familie. Da skal vi ha en føde- og barselomsorg som er trygg og faglig god, uansett hvor vi velger å bygge nye sykehus, sier Kjerkol.

– Fødestuer er ikke avklart

Helge Torgersen

Helge Torgersen er leder for ressursgruppen, som har foreslått at akuttsykehuset i Helgeland bør legges til Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Leder for ressursgruppen, Helge Torgersen, som denne uka presenterte sin foreløpige rapport for hvordan sykehusstrukturen bør se ut på Helgeland, sier deres vurdering er at Helgelandssykehuset bør ha ett stort akuttsykehus. På den måten skal sykehuset kunne sikre rekruttering og god kompetanse.

– Det betyr også en fødeavdeling, sier Torgersen.

Istedetfor sykehus i Mosjøen og Sandessjøen skal det være såkalte Distriktsmedisinske sentre.

– Innholdet i DMS-ene, inkludert om de skal ha fødestuer, må avklares i det videre arbeidet, sier han.