Hopp til innhold

Nyresyke Earnest tvinges til å ta et umulig valg

Kona Grace kan gi mannen sin en ny nyre, men norske myndigheter nekter fordi hun ikke har oppholdstillatelse. Nå må Earnest velge mellom å bli frisk i Norge, eller følge familien ut av landet og dø.

Video Trenger ny nyre

STILT OVERFOR UMULIG VALG: Ernest Pemba blir tvunget til velge mellom livsnødvendig behandling og familien sin. Den nyresyke mannen blir stilt overfor et umulig valg.

– Det er en Catch 22-situasjon. Jeg er svært privilegert som får livsviktig dialysebehandling i Norge. Uten den ville jeg vært død for lenge siden.
Men jeg lever for familien min. Og reiser jeg med dem til Malawi, vil jeg dø uansett. Det er et umulig valg, sier en fortvilt Earnest Pemba til NRK.no.

Kona til dødssyke Earnest Pemba fra Malawi blir nektet å gi mannen sin en nyre. Årsaken er at hun ikke har oppholdstillatelse i Norge, og myndighetene nekter å gi henne og barna opphold.

Nå tvinges Pemba å velge mellom behandling og familien, der det siste kan koste ham livet.

Dialysebehandling

Begge nyrene hans er ødelagte, han står i kø for donornyre, men det kan ta flere år. 4 ganger i uka, og 4 timer hver gang må Earnest Pemba fra Malawi til sykehuset i Bodø for å rense blodet gjennom dialysebehandling.

– Av og til når de stikker inn nålene er det vondt, forteller Earnest Pemba.

Hans kone vil gi ham ei nyre, men siden hun ikke er norsk statsborger sier loven nei.

Earnest Pemba fra Malawi er nyresyk. Her sammen med kona Grace

Jeg kan få behandling her som jeg ikke kan få i mitt hjemland. Og var det ikke for den så var jeg død nå. Men jeg trenger også familien min, sier nyresyke Ernest Pemba.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg kan ikke gjøre noen ting, og det er en utfordring. Hun har jo tilbudt nyren i over ett år, men legene kan ikke gå ut over norsk lov.

Hjemme hjelper han ofte kona med å lage middag til barna kommer fra skolen.

– Når jeg følger med ok, prøver jeg å hjelpe til på kjøkkenet og lage mat til ungene, sier Earnest Pemba.

Må ut av landet 10. mars

Earnest Pemba fra Malawi, her sammen med datteren og kona Grace

10. mars må familien ta et svært vanskelig valg. Inntil da er det viktig å bruke tida sammen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Earnest kom til Bodø som utvekslingsstudent i 2009, og etter kort tid ble han alvorlig syk. Han fikk opphold på humanitært grunnlag, men da kona og ungene søkte om familiegjenforening i 2010 fikk de nei. Etter flere runder hos Utlendingsmyndighetene har de nå fått endelig avslag og om tre dager splittes familien.

Foreldrene er søvnløse og gruer seg for dagen da mor må ta barna med tilbake til Malawi.

– Jeg nekter å bli deprimert, men det er veldig vanskelig, sier Grace Pemba til NRK.no.

Barna Praise og Paul på 10 og åtte år går begge på skolen og er godt integrert.

– Det er hardt for ungene. Når de har besøk holder de maska. Men de gråter når de tenker på at de kan bli nødt å reise tilbake til Malawi.

Earnest er nesten ferdig med sin master i sosialt arbeid. Men så lenge han er syk kan han ikke jobbe, og dermed oppfyller han heller ikke kravet fra myndighetene om å forsørge familien.

– Oppfyller ikke vilkårene

Utlendingsnemnda mener at vilkårene for familiegjenforening ikke er oppfylt, fordi Earnest Pemba ikke kan forsørge familien. UNE sier også at det ikke foreligger sterke nok menneskelig hensyn til å innvilge familiegjenforening.

Selv om dette kravet ikke er oppfylt, kan myndighetene gjøre unntak når særlige menneskelige hensyn tilsier det.

Men UNE skriver i sitt avslag at de ikke kan se at det finnes slike hensyn i denne saken.

– Helsemessige forhold er imidlertid forhold som gjør seg gjeldende i et stort antall saker. UNE kan videre ikke se at klageren har hatt noen berettiget forventning om å få en tillatelse i Norge på grunnlag av familieinnvandring, slår UNE fast.

– Ikke til barnas beste

Advokat Ingrid Holm Ellingsen

Heller ikke hensynet til barnas beste er ivaretatt i denne saken, mener advokaten Ingrid Holm Ellingsen. Nå vil hun prøve saken for en norsk domstol.

Foto: Bente H. Johansen

Heller ikke hensynet til barnas beste er ivaretatt i denne saken, mener advokaten Ingrid Holm Ellingsen. Nå vil hun prøve saken for en norsk domstol.

– Myndighetene viser til at underholdskravet ikke er oppfylt. Det vises altså til at denne dødssyke mannen ikke kan forsørge sin familie. Myndighetene vil ikke gjøre unntak, de mener at det ikke foreligger «særlig sterke menneskelige hensyn».
Myndighetene skriver at de har vurdert barnas beste. Vurderingene er etter mitt skjønn syltynne, sier Holm Ellingsen til NRK.no.

Hun oppfatter resultatet som svært urimelig.

– Avgjørelsen splitter familien, på ubestemt tid. Mor og barn må forlate en dødssyk ektefelle og far. De solgte det lille de hadde i hjemlandet før de dro hit – har overhodet ingenting å vende tilbake til. Mor har aldri hatt arbeid, aldri forsørget seg og barna, legger Holm Ellingsen til.

Advokaten understreker at hjemlandet ikke har nødvendig behandling til faren.

– Dersom han velger å reise sammen med familien, så dør han i løpet av noen uker, sier hun.

Forstår reglene

Earnest og Grace sine to barn i Bodø

Praise Pemba 10 år og lillebroren Paul Pemba på 8 år, lik etter at de kom til Bodø.

Foto: Privat

Earnest Pemba har ingen problemer med å forstå de norske reglene som krever at skal du få familiegjenforening må du kunne forsørge familien din.

– Jeg forstår det. Men dersom myndighetene hadde kunne tillatt kona mi å gi meg en nyre, ville jeg kunne blitt frisk og jobbet. Da kunne jeg forsørget familien, sier han.

UNE: – Ikke sterke nok menneskelige hensyn

Utlendingsnemnda kunne ikke stille til intervju i dag men viser til avslaget der de skriver at vilkårene for familiegjenforering ikke er oppfylt fordi Earnest Pemba ikke kan forsørge familien. UNE sier også at det ikke foreligger sterke nok menneskelig hensyn til å innvilge familiegjenforening.