Hopp til innhold

Haga stenger for fiske

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) tar grep i et håp om å unngå bråk med fiskere og miljøvernere når seismikkskytingen på Nordland VII og Troms II starter mandag.

Åslaug Haga

har lyttet til hva Havforskningsinstituttet har sagt, og går nå i gang med å organisere arbeidet med seismikk-innsamlingen, sier olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

Foto: NRK

Regjeringen har bestemt at havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal stenges for blåkveite i perioder for at seismikkskytingen skal gå mest mulig smertefritt. Som kompensasjon blir blåkveitesesongen forlenget i august.

- Dette er nødvendig for å få den informasjon om oljeforekomster som Stortinget har bestillt, sier olje - og energiministeren.

Holdes fra hverandre

- Vi har lyttet til hva Havforskningsinstituttet har sagt, og går nå i gang med å organisere arbeidet med seismikk-innsamlingen på en sånn måte at vi holder fiskebåter og seismikkskip fra hverandre så langt det over hodet er mulig, sier Haga.

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har i fellesskap funnet frem til en rekke konkrete tiltak for å tilrettelegge for bedre sameksistens i kystområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden Oljedirektoratet skal foreta sin seismikkinnsamling.

Stenger havområder for fiske

- Det betyr at fisket begynner i nord på Nordland VII (se kart nederst på siden), mens seismikkinnsamlingen begynner i sør. Etter 1.juli bytter fiskerne og seismikkbåtene plass. Det skal ikke skytes seismikk innenfor 50 kilometer fra land, sier Haga.

- Det betyr at dere stenger deler av havet for å skyte seismikk. Hvordan tror du fiskerne reagerer på dette?

- Vi må være opptatt av at seismikkarbeidet skal forstyrre fiskerne i minst mulig grad. Og da har vi kommet fram til at dette er den beste måten å gjøre det på.

- Fullstendig overkjøring

Fiskerne vil ikke godta en slik ordning, sier lederen i Kystfiskarlaget Paul Jensen. Han er ikke enig med Haga i at dette er noen god løsning.

- Det er svært alvorlig at de går inn og sperrer en del av havet for fiske. Jeg ser ikke at det går an å godta en sånn behandling av oss fiskerne, sier han.

Jensen mener myndighetene bryter med forvaltningsplanen og løftene om å inkludere fiskerne i en dialog om seismikkskytingen.

- Det er bestemt at det skal være sesimikkskyting, men det skal skje i dialog med, og ikke til fortrengsel for fiskerinæringen. Det oppleves som en overkjørsel.

Nå varsler Jensen kamp. Han tror ikke fiskerne vil finne seg i at deres lokale fiske fiskefelt blir helt stengt i perioder for å slippe til seismikkfartøy.

- Jeg tror vi må kjøre dette gjennom alle de rettsinnstanser som finnes her, for å avgjøre om dette kan være lov.

- Men er det ikke bra at fiskerne og seismikkfartøyene holdes adskilt?

- For kystflåten, som fisker på sine tradisjonelle felt, og som ikke er utstyrt for å gå på andre felt, kan dette få store konsekvenser, sier Jensen.

Bellona reagerer

Fiskere og miljøvernere kjører tospann i denne betente saken, og utgjør en slagkraftig enhet. Bellona mener at Haga fratar fiskerne deres lovfestede rett til å ha forrang over seismikk.

– Oljedirektoratet høvler over fiskerne. Kartleggingen av olje foregår i turbofart, mens den miljøfaglige utredningen av området sakker akterut, sier Bellona-leder Hauge.

De seismiske undersøkelsene starter kommende mandag og vil vare i fire måneder. Fiskerne har anbefalt maksimalt seks uker seismikkskyting på sommertid.

FHL også skeptisk

Fiskeri-og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener regjeringen igjen lar hensynet til oljenæringen gå foran miljøvern og fiskerier i Lofoten, Vesterålen og områder utenfor Senja.

– Dagens forslag til praktisk gjennomføring av seismikkskytingen endrer ikke på realitetene. Vi frykter at både villfiskbestander og oppdrettsfisk kan ta stor skade av seismikkaktivitetene regjeringen legger opp til. Åslaug Haga og Helga Pedersen er åpenbart mer opptatt av mulighetene for oljeutvinning enn problemene dette kan skape for havmiljø og matproduksjon, sier Aina Valland i FHL.

Tar grep

Problemene som har oppstått knytter seg til kartleggingen av petroleumsforekomstene i disse havområdene. Havforskningsinstituttet har bedt om en seismikkpause, som Oljedirektoratet har etterkommet. Det er likevel på det rene at de seismiske undersøkelsene vil starte kommende uke, men utenfor de mest sårbare gyteområdene i første omgang.

Oljedirektoratet har opplyst at det uansett var planen å starte minst 50 kilometer fra kysten. Seismikkpausen får dermed ingen praktisk betydning.

Havforskningsinstituttet mener det er forsvarlig å skyte seismikk når gytingen er over.

I en pressemelding sier olje- og energiminister Åslaug Haga og fiskeriminister Helga Pedersen at det bør være rom både for fiskerier, miljø og seismiske undersøkelser i en sameksistens.

Flere tiltak

Det er listet opp en rekke tiltak:

  • Nordland VII deles i en nordlig og en sørlig del. Fiskeri- og kystdepartementet åpner for fiske av blåkveite i nordlige del av Nordland VII og Troms II i perioden fra 26. mai til 29. juni. I denne perioden vil det ikke bli samlet 2D-seismikk i dette området.
  • I sørlige del av Nordland VII vil det bli åpnet for fiske av blåkveite i perioden 4. august til 23. august. I denne perioden vil det ikke bli samlet inn seismikk i dette området.
  • Andre tiltak er at den seismiske aktiviteten i den første fasen må foregå minst 50 kilometer fra kysten. Det er satt en maksimaltid på fire måneder for behandling av eventuelle erstatningskrav fra fiskere som har opplevd inntektstap som en direkte følge av seismikkinnsamling.
  • Oljedirektoratets seismikkfartøyer skal satellittspores, og det skal holdes en avstand på 10 kilometer fra blåkveiteområdene og 5 kilometer til aktivt fiske, faste bruk og oppdrettsanlegg.
Nordland VII og Troms II
Foto: Kart: Oljedirekoratet