Hopp til innhold

Grasbrann stengte E6

Ein grasbrann i Kulstaddalen nord for Mosjøen stengte hovudvegen i dag. Brannen er no sløkt utan større skadar.

Stengt E6

STENGT VEG: E6 var mellombels stengt til ein fekk kontroll på brannen, opplyser Politiet.

Foto: Ante Aarthun / NRK-tipsar

Brannvesenet var raskt på staden, og ingen bolighus var i fare. Halvannan time etter Politiet meldte om brannen, var den sløkt.

E6 vart stengt ein kort periode grunna røyken frå grasbrannen. Berre eit støygjerde ved vegen fekk mindre brannskadar.

Det er enno ikkje klart om Politiet vel å opprette sak.

Mogleg bråtebrann

MINDRE SKADAR: Ikkje anna enn støygjerdet vart skada.

Foto: Ante Årthun / NRK-tipsar
Grasbrann i Kulstaddalen

Politiet stengte vegen grunna røyken frå brannen. NRK Trafikk melder no at vegen er opna att.