Vil restaurere myrer

Gimsøymyrene i Vågan kommune er et av seks myrområder i landet som bør restaureres for å kunne ta opp mer CO2, og dermed være et godt klimatiltak. Det foreslår Miljødirektoratet.

Naturreservatet på Gimsøya i Lofoten

Naturreservatet på Gimsøya utenfor Svolvær bør restaureres, mener Miljødirektoratet.

Foto: John Stenersen / Tringa AS

I forslaget fra Miljødirektoratet er restaurering av seks myrområder omtalt som svært viktig og gitt første prioritet. Ett av disse er Gismøymyrene i Vågan kommune i Nordland.

Tilsammen inneholder lista fra direktoratet 23 myrområder fra Østfold og Ryfylke i sør til Lofoten i nord. Alle myrområdene ligger i verneområder.

Forslaget fra Miljødirektoratet er svar på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), som ønsker restaurering av myr slik at det både blir et godt klimatiltak og gir bedring i økologisk status for lokalitetene som restaureres.

Restaureringen av myrene skal i hovedsak gjennomføres ved å fylle igjen grøfter og fjerne krattskog, går det fram av et notat som Miljødirektoratet nylig har sendt til departementet.

Storflyplass

Gismøymyrene ligger i et naturreservat. I samme område har Avinor foreslått å bygge en storflyplass for Lofoten.

Leder i Naturvernforbundet i Nordland, Erling Solvang, mener forslaget fra Miljødirektoratet viser at planene om storflyplass må droppes.

Erling Solvang

Leder i Naturvernforbundet i Nordland, Erling Solvang, sier det er viktig at sårbare myrområder tas vare på.

Foto: Naturnvernforbundet Nordland

– Dette styrker argumentasjonen for å bevare området. Terskelen for å bygge en flyplass på Gismøya området er nå blitt enda høyere, sier han til NRK.

Begrense klimaendringer

Miljødirektoratet peker på at arealet av myr og våtmark i Norge nå er cirka 19.000 kvadratkilometer, ifølge en offentlig utredning fra 2013. På 1930-tallet var arealet cirka 30.000 kvadratkilometer.

Reduksjonen skyldes grøfting og nydyrking, skogplanting og nedbygging av myrer til boliger, industri og veier.

Siden det globalt har vært en dramatisk nedgang i våtmarksområder, er våtmarksrestaurering ansett som kritisk nødvendig for å gjenoppbygge områder som tar opp CO2, skriver Miljødirektoratet i notatet til KLD.

Direktoratet tilføyer at restaurerte myrer ikke gir like mye karbonfangst som intakte myrområder. Men allerede de første årene etter at vannspeilet er økt, er det målt betydelig karbonfangst i restaurerte myrer brukt til torvuttak.