Hopp til innhold

Gaupebestanden har økt i Nordland

Det er i vinter påvist 71,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Det er en oppgang på 13 familiegrupper fra i fjor, og gaupebestanden ligger nå over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av landets åtte rovviltregioner.

Det er fra i fjor registrert en økning i seks av sju regioner. Dette er i regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 (Oppland), 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 5 (Hedmark), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark).

I region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) er det registrert en nedgang sammenlignet med i fjor, mens det i region 1 heller ikke i år er registrert noen familiegrupper.

Ei familiegruppe av gaupe består av ei hunngaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper oppstår når de deles mellom land eller rovviltregioner. Hvert år gjennomføres det en omfattende kartlegging av familiegrupper over hele landet, i regi av Rovdata.

Gauper fanget på viltkamera i Saltdal.
Foto: Statens Naturoppsyn