Frykter stor-ulykke på norsk sokkel

Flerbruksfartøy som installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen for oljebransjen er ikke underlagt norsk lov. Det mener LO-forbundet Industri Energi er et stort bransjeproblem.

Oseberg er et et olje- og gassfelt i norsk sektor av Nordsjøen, på norsk kontinentalsokkel

Både faste og flytende oljeplattformer på norsk sokkel er underlagt norsk lov. Slik er det ikke for flerbruksfartøyene som installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen for oljebransjen.

Foto: SCANPIX / Reuters Creative

Industri Energi mener stort arbeidspress og korttidskontrakter gjør at farlige situasjoner oppstår, og at arbeiderne er redde for å si ifra.

– Når du gjerne er bosatt i Storbritannia, ansatt i et bemanningsselskap i Singapore, mobilisert via et kontor i Aberdeen, og så er du på jobb på norsk sokkel for Statoil eller BP (British Petroleum, journ. anm.) på et skip registrert i Bahamas på en midlertidig kontrakt, så opplever vi at de som jobber på disse skipene ikke tør å si fra, sier Ommund Stokka.

Ommund Stokka

Ommund Stokka i Industri Energi mener det er problematisk at ikke flerbruksfartøyer på norsk sokkel er underlagt norsk lov.

Foto: Leiv Martin Green / Industri Energi

Unngår norsk regelverk

Både faste og flytende oljeplattformer på norsk sokkel er underlagt norsk lov. Det betyr blant annet at arbeidsmiljøloven gjelder, og Petroleumstilsynet har kontroll-myndighet. Slik er det ikke for flerbruksfartøyene.

Stokka forteller om arbeidere som har jobbet nattevakter 8 uker i strekk eller 6-7 uker i strekk med 12-timers-vakter.

– Slike arbeidsforhold kan føre til ulykker fordi folk blir slitne, mener han.

Ikke behov for endring

Flerbruksfartøyene er underlagt et internasjonalt maritimt regelverk. Norsk olje og gass, som er arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskapene, mener det ikke er behov lovendringer.

Vi mener det maritime regelverket er sikkert og godt nok for de som jobber på slike skip.

Hanne Irene Bore, Norsk olje og gass

– Flaggstat-prinsippet innebærer at samme regelverk gjelder uansett hvor skipet befinner seg i verden. Vi mener det er hensiktsmessig, siden slike skip stadig beveger seg inn og ut av norsk sokkel, sier Hanne Irene Bore, advokat i Norsk olje og gass.

Det er flaggstaten som er ansvarlig for tilsyn med de utenlandske skipene.

– Alle de store flaggstatene har seriøse registere som har ratifisert de internasjonale sikkerhetskonvensjonene, sier hun.

– Og i tillegg er operatørselskapet pliktig til å føre tilsyn med underleverandørene i og med den såkalte "på-se-plikten". Vi mener det maritime regelverket er sikkert og godt nok for de som jobber på slike skip.

Frykter dårlig sikkerhetskultur

Ommund Stokka sier at det vi vet om de store ulykkene ikke har skjedd på grunn av feil på utstyr, men på grunn av dårlig sikkerhetskultur.

– Vi er redd for at det skal skje ei storulykke på grunn av dårlig sikkerhetskultur ombord på disse skipene, og det ser vi svært alvorlig på. Derfor roper vi et varsku til norske myndigheter om at dette er en del av norsk oljebransje som må komme inn under statlige myndigheters tilsyn og regelverk.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og har vært pådriver sammen med Industri Energi.

Foto: Regjeringen

Arbeiderpartiet har vært pådriver sammen med fagforeningen Industri Energi for å få myndighetene til å ta tak i dette.

– For oss er det klart at det er oljearbeidere det er snakk om uansett om du jobber på en flytende rigg eller et flytende skip. Og da bør vi ha et lovverk som er tilpasset det, sier stortingsrepresentant for AP, Torstein Tvedt Solberg.