NRK Meny
Normal

Frykter for sikkerheten i dette øysamfunnet

Regjeringen vil sentralisere brannvesenet. Men de som bor hundre kilometer fra fastlandet frykter at sentraliseringen vil true brannsikkerheten deres.

Haukugler i Lofoten

Røst står for egen brannsikkerhet, og øysamfunnet som ligger over hundre kilometer ut i havet ønsker å beholde ledelsen for brannsikkerheten sentralt.

Foto: Jon Olav Larsen

NRK fortalte tidligere denne uken om utredningen som er satt i gang for å få et større og mer robust brannvesen i Norge. Nordland er et at pilotfylkene, og her kan det fort bli snakk om et samlet brannvesen for hele fylket.

Men på Røst, som ligger ute i havet, hele hundre kilometer fra fastlandet, er ikke de som bor der overbevist om at endringer vil være til hjelp.

– Det kan bli vanskelig å være en del av en større enhet på grunn av de store avstandene til nabokommunene, sier brannsjef på Røst, Tom Ragnar Pedersen.

Frykter sentralisering

På Røst ønsker de altså ikke å bli en del av et større brannvesen. Brannsjefen sier det beste er at de får kontrollere sikkerheten selv.

– Vi er en øy langt ut i havet, langt fra andre kommuner, og brannrisikoen som er her vil vi kontrollere selv, sier Tom Ragnar Pedersen.

Det er mulighet for at det kun er ledelsen som vil bli sentralisert og flyttet til et større sted. Også dette alternativet stiller brannsjefen i Røst seg kritisk til.

– Brannvesenet i Røst kommer til å være en utkant av en stor organisasjon, og vi tror ikke at det blir en fordel å ha ledelsen på et annet sted.

Laster kart, vennligst vent...

Røst ligger over 100 kilometer ut fra Bodø.

Ønsker mer ressurser

I en helt annen del av Lofoten, nærmere bestemt Vågan kommune, har de også eget brannvesen. Denne kommunen har foreløpig ikke bestemt seg om de vil være en del av et større brannvesen. Men de er positive til utredningen.

– En sentralisering kan være positiv med hensyn til at man kan få bedre utstyr, og mer ressurser enn det vi har per dags dato, sier leder for forebyggende avdeling i Vågan brannvesen, Hans Bjørnstad.

Svolvær i Vågan

I Vågan kommune er brannmannskapene på vakt døgnet rundt. Bildet er fra Svolvær.

Foto: lofotcamera.no

Fylkeskommunen tar tak

Nordland fylkeskommune valgte å sette seg ned for å se på hvordan brannvesenet i fylket kan organiseres i framtiden.

– Dersom vi skal få løsninger som ikke er ugunstige på lengre sikt, er det viktig at også vi på regionalt nivå ser på hvordan vi kan få et best mulig brannvesen, sier Terje Gustavsen, som er rådgiver i Nordland fylkeskommune.

Utredningen blir altså laget for å unngå at sentraliseringen går negativt utover kommunene i fylket. Til syvende og sist er det uansett kommunene som har ansvar, og hver enkelt kommune må selv finne hva de ønsker.

En annen årsak til at fylkeskommunen lager en utredning er at de har lagt merke til noen utfordringer i brannstudien i Nordland.

– Det er ikke nødvendigvis noe galt med dagens brannvesen, men vi ser noen utfordringer som vi vil endre på. Vi ønsker å få et best mulig brannvesen i Nordland, og derfor følger vi dette opp, sier Gustavsen.