Hopp til innhold

Frykter det pengeløse samfunnet

Det blir stadig vanskeligere for folk ute i distriktene å få tak i kontanter. Sparebanken Narvik har lagt ned 7 av 11 minibanker de siste to årene.

Minibank

MINIBANKER LEGGES NED: Sparebanken Narvik har lagt ned 7 av 11 i sitt område. Over hele landet forsvinner minibanker og bankflilialer fordi det ikke lenger er lønnsomt for bankene å drive dem.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Nylig ble minibanken på Innhavet på Hamarøy stengt for godt.
Og det er tungvint for folk på stedet.

– Det er skikkelig tungvint. Du kan jo ta på butikken eller bensinstasjonen, men det er jo ikke bestandig de har penger i kassen, forteller Kjell Eirik Westermann.

Mindre handel uten penger

Det er ikke lenger en selvfølge at du kan dra til nærmeste minibank og hente ut noen hundrelapper. Stortingsrepresentant for Høyre, Ivar Kristiansen, mener særlig eldre folk rammes når det ikke går an å få tak i penger verken i bank eller minibank.

– Når bankfilialer forsvinner og minibanker legges ned så skaper det problemer for folk. Mangel på kontanter bidrar til mindre omsetning, handel og aktivitet. Og ei slik utvikling er selvfølgelig negativ for de områder og de personer som blir berørt, sier Ivar Kristiansen.

Finansministeren tar saka

Nå har stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Høyre bedt finansministeren om hjelp for å stoppe utviklinga. Han Sigbjørn Johnsen skriver i sitt svar til Kristiansen at han følger utviklinga nøye.

Bankvirksomhet krever konsesjon, og banker har enerett til å ta imot innskudd fra publikum. Kunder må også ha adgang til å ta ut igjen sine innskudd. Kontanter er tvungne betalingsmidler, og dette må også gjelde overfor bankene. Etter min mening er det naturlig å se disse reglene i sammenheng slik at banker har plikt til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette.

Finansministeren Sigbjørn Johnsen

Loddselgeren tar ikke kort

Kjell-Eirik Westermann

Kjell-Eirik Westermann

Foto: Privat

Minibanken på Innhavet ble lagt ned nå i vår, som den foreløpig siste av 7 minibanker i Sparebanken Narvik. Fire minibanker i Narvik er også lagt ned. På Innhavet greide de først å forhindre nedleggelse ved å protestere, men i vår var det slutt på den servicen i bygda.

– Kommer det en loddselger døra eller du skal sende 7-åringen ut for å handle er det ikke sikkert du har kontanter, og det er problematisk, sier Westermann.

Ikke lønnsomt for banken

Minibanken på Innhavet og andre steder blir lagt ned fordi folk bruker minibanken mindre, samtidig som det har blitt dyrere å drifte dem.

– Å ha penger er jo en del av kjernevirksomheten vår. Men når det ikke er lønnsomt må vi hele tida avpasse servicenivået opp mot hva som gir oss positivt dekningsbidrag, sier administrerende direkttør i sparebanken Narvik, Elling Berntsen.

Lurer på lovligheten

For mange eldre, som hverken er brukere av nett- eller telefonbank, byr utviklinga på store utfordringer i hverdagen. De er også bekymret over at kassafunksjonen forsvinner i mange banker. Og har tatt saka opp med finansministeren.

– Vi er i tvil i lovligheten når banker kan unnlate å utbetale kontanter over skranke, sier fylkessekretær i Pensjonistforbundet i Nordland, Åge Magnussen.

Hamarøy hotell, Innhavet (arkivfoto)

INNHAVET: Uten minibank

Foto: Hamarøy hotell

Har et samfunnsansvar

På Innhavet på Hamarøya fikk de utsatt nedleggelsen i ett år, fordi folk protesterte. Nå i vår tapte de kampen, og heller ikke de synes bankene kan gjøre som de vil.

– Det går ikke an bare å si at på minibankene tjener vi ikke penger, men vi tjener penger på alt annet. Bankene må jo se helheten i det. De har jo et samfunnsansvar, mener Kjell-Eirik Westermann.