Frp ville fjerne fem nordlendinger fra tinget

I et forslag til grunnlovsendring ville Fremskrittspartiet kutte antall stortingsrepresentanter fra Nord-Norge fra 20 til 15. Men de sto til slutt alene igjen.

Jan Arild Ellingsen (Frp)

Jan Arild Ellingsen (Frp) fra Saltdal i Nordland mener Nord-Norge ikke trenger å være overrepresentert på Stortinget.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Forslaget ble først foreslått av blant andre nåværende justisminister Anders Anundsen i forrige stortingsperiode. Forslaget ble stemt over i Stortinget i går, men det var lite støtte å hente.

Det var bare Frps 28 representanter som stemte for, resten (135) stemte mot.

Frp ville altså fjerne tre representanter i Finnmark, en i Troms og en i Nordland. Mandatene som ville forsvunnet ville gått til Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Hordaland.

– Urettferdig

Bakgrunnen for forslaget var at Nord-Norge i dag har flere representanter per innbygger enn de fleste andre fylkene.

Det er urettferdig mener Jan Arild Ellingsen, som selv sitter på tinget for Frp i Nordland.

– Hva er det som tilsier at nordlendingene er dårligere og svakere enn andre, og trenger en overrepresentasjon? Å påstå det vil være å tråkke på nordlendingene. Jeg tror de nordnorske representantene vil være i stand til å hevde landsdelen uavhengig av antallet, sier han til NRK.

Mandatfordelingen i dag skjer etter et fordelingstall som er beregnet ut fra det enkelte fylkes folketall og areal, etter formelen (areal x 1.8) + folketall.

Denne formelen, hvor også areal teller, gjør at de store nordnorske fylkene har flere representanter per innbygger, enn de mindre og mer tettbefolkede fylkene i sør.

– Handler om kvalitet, ikke kvantitet

– Ville ikke færre mandater svekke Nord-Norges innflytelse på tinget?

– Hvis du mener det har du dårlig tillit til representantene fra Nord-Norge. Det handler til syvende og sist ikke om kvantitet, men kvalitet. Nordlendinger er ikke beskjedne, de er tydelige, rause og enkle å forstå. Nordlendinger trenger ikke å særbehandles, svarer Ellingsen.

– Så antall representanter har ikke noe å si?

– Jo, hvis du skal føre «krig», kan antall være viktig. Men når det gjelder representasjon, så tenker jeg at representantens posisjon innad i partiet, og tydelighet på hva man vil utføre, er like viktig.

– Galskap fra Frp

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Per Olaf Lundteigen kaller forslaget fra Frp for galskap.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Per Olaf Lundteigen (Sp) var en av dem som gikk i kampen i debatten i går, og han mener dette er galskap fra Frp og et forslag som ville ført til en demokratisk svekkelse av Nord-Norge til fordel for Østlandet.

– Det er veldig langt fra Nord-Norge til makta i Oslo, og hvis vi ikke da skal ha et system som gir et visst tillegg til Nord-Norge, ut ifra avstand og de enorme områdene nordnorske skal ha ansvaret for, blir det helt feil. Det er Frp står for er en sentralisering av makt som er gedigen, sier han.

– De bør være åpne og ærlige overfor kystens folk og si at det de arbeider for er å redusere kystens innflytelse på Stortinget.