Frp-leder håper Hurtigruten blir en ren turistmaskin

I dag kjøper staten tjenester fra Hurtigruten for 780 millioner kroner i året. Frp-topp Dagfinn Olsen i Nordland mener pengene kunne vært brukt mer fornuftig.

Hurtigruten "Kong Harald" ankommer Brønnøysund, 05.02.14

TURISTMASKIN: Gruppeleder for Frp i Nordland fylkesting, Dagfinn Olsen, vil at Hurtigruten skal bli et rent cruiseselskap som ikke lenger skal drive med frakt av gods langs kysten.

Foto: Jan Kenneth Aarsund

Onsdag i forrige uke ble det kjent at det britiske investeringsfondet TDR Capital har kastet øynene sine på Hurtigruten.

Etter å ha fulgt norskekystens kronjuvel i nærmere tre år la fondet i sommer inn et bud på syv kroner per aksje, noe som er nesten dobbelt så mye som markedsprisen.

Nyheten fikk mange til å rope varsku og advare mot at selskapet kan ende opp med å drive som en rent cruiserederi.

– Kyst-Norge klarer seg uten Hurtigruten

Dagfinn Olsen, gruppeleder FrP

VIL KLARE SEG UTEN: Gruppeleder for Frp i Nordland fylkesting, Dagfinn Olsen mener Kyst-Norge vil klare seg uten Hurtigruten.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Men det er kanskje like greit, mener gruppeleder for Fremskrittspartiet i Nordland fylkesting, Dagfinn Olsen.

FrP-lederen mener Kyst-Norge kan klare seg uten Hurtigruten.

– Frakt av gods skal i fremtiden bort fra veiene og over på sjøen. Den dagen man klarer å bygge opp et nett langs kysten som fungerer godt, vil ikke lenger Hurtigruten være en foretrukket aktør innenfor godstransport på kysten, det vil være et supplement, sier Olsen til NRK.

– Jeg håper at den dagen kommer at man har et så godt utbygd system langs kysten at Hurtigruten blir en turistmaskin, og that's it, legger han til.

– Utrolig viktig tilbud

Kjell Idar Juvik

MÅ OPPRETTHOLDES: Kjell Idar Juvik i Stortingets transport komite, mener Hurtigrutens tilbud om frakt er viktig for distriktene og at det må opprettholdes.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Det er Kjell Idar Juvik (AP), som sitter i Stortingets transport komite, uenig i. Han mener at tilbudet om frakt må opprettholdes.

I dag kjøper Staten tjenester fra Hurtigruten for 780 millioner kroner årlig. Midlene går blant annet til frakt av gods langs kysten.

– Grunnen til at vi går inn med så store statlige kjøp er fordi dette er et utrolig viktig tilbud for de kommunene Hurtigruten betjener. For mange lokalsamfunn er dette den eneste måten å ha stabil frakt på, og det finnes ingen måte å erstatte dette tilbudet på i dag.

Men Olsen fra Frp mener Hurtigruten ikke vil være like attraktiv for frakt av gods i fremtiden.

– Vi må ha båter som går nordover og som transporterer godset på en hurtig og god måte. Den dagen vi har et slikt nett oppe og går, mener jeg det vil være foretrukket, fremfor Hurtigruten, sier han.

Vil tape penger

Trygve Hegnar og Petter Stordalen har lagt inn et bud på Hurtiruten

LAGT INN BUD: Trygve Hegnar og Petter Stordalen har lagt inn et bud på Hurtigruten. Resultatet kan bli at selskapet havner på britiske hender.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Forsvinner frakten vil Hurtigruten tape penger. Avtalen ved kjøp av tjenester skal reforhandles for 2019.

Juvik håper de eventuelle framtidige eierne vil forholde seg til avtalen også i fremtiden.

– Jeg tror Hurtigruten vil jobbe for å opprettholde tilbudet, fordi det statlige kjøpet betyr mye for dem. At de i tillegg er en attraktiv transport for turister er bra, men det må ikke gå på bekostning for det som er viktig for staten, sier Juvik.

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten sier at de forholder seg til at de har en avtale med staten som løper ut i 2019.

– Hva som skjer i forholdet til ny statsavtale, er opp til staten å avgjøre, sier hun.