FrP ber Odd Eriksen gå

Fremskrittspartiet i Nordland ber fylkesråd Odd Eriksen gå av, etter at en ny granskningsrapport har avslørt manglende styring og kontroll ved byggingen av Hamsun-senteret.

Odd Eriksen og Hamsunsenteret

Odd Eriksen (Ap) sitter som øverste leder i Nordland fylkeskommune, og var dermed ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosjektet.

Foto: NRK

Odd Eriksen (Ap) sitter som øverste leder i Nordland fylkeskommune, og var dermed ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosjektet.

– Han bør vøre voksen nok til å innse at han har ansvaret. Min oppfordring til Odd Eriksen er at han erkjenner dette og forlater sin stilling, sier gruppeleder Dagfinn Olsen i Frp på fylkestinget.

Feller knusende dom

Bare to måneder før kronprinsesse Mette-Marit åpna Hamsunsenteret i august i fjor, fikk fylkespolitikerne vite at senteret blei 22 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Kostnadene for senteret på Hamarøy var kommet opp i hele 142 millioner kroner. I november 2009 bestemte Høyre og Fremskrittspartiet seg for å granske overskridelsene. I dag presenterer de rapporten.

Rapporten, som er skrevet av revisjons- og rådgivningsselskapet BDO, stiller fire spørsmål.

  • Har prosjektstyringa vært god nok?
  • Hva er årsaken til de økte budsjettestimatene?
  • Har prosjektet vært gjennomført innen fullmaktsrammene?Har fylkestinget vært tilfredsstillende informert om endringer og behov for tilleggsbevilgninger?

Byggherren, Nordland fylkeskommune, må tåle sterk kritikk på alle de fire områdene. Blant annet slår rapporten fast at styringsgruppas mandat, rolle og ansvar ikke er definert.

– Uten styring

– Dette er egentlig veldig trist. I den grad det har vært kontroll her, så er den så mangelfull at den er sterkt kritikkverdig. Vi kan ikke gjøre slik med offentlige midler, at vi tenker på et tall, og så er det tallet så mye høyere når det kommer til sluttfasen at vi ikke kan påvise at det har vært noen styring. Og det er nettopp det rapporten forteller, sier Høyres gruppeleder i fylkestinget, Oddleif Olavsen.

Hamsunsenteret stod ferdig i fjor sommer, akkurat i tide til feiringen av Hamsunjubileet. Men prislappen på 142 millioner kroner kunne blitt mye mindre hadde ikke fylkesrådet hatt det så travelt med å rekke feiringen av Knut Hamsuns 150-årsdag, sier Olavsen.

– Vi må lære av det som gjøres feil. Vi skal ha nye prosjekter og vi kan ikke holde på slik og tenke på en dato når et bygg skal være ferdig og at det skal være altoverveiende i forhold til de pengene vi skal bruke, sier Oddleif Olavsen.

I rapporten får byggeleder sterk kritkk for å ha foretatt store ekstrabestillinger av blant annet betong uten å ha fullmakt til dette. Den største enkeltbestillingen var på nesten to millioner.

Mangler kvittering

– Byggeleder har kun fullmakt til å godkjenne ekstrabestillinger opptil 10.000 kroner. Rapporten avdekker også at det mangler kvittering for mye av byggematerialene bestilt av byggeleder. Dermed har ikke fylkesrådet visst hva de har betalt for, sier Dagfinn Olsen i Fremskrittspartiet.

- Her må fylkesrevisjonen ha sovet i timen. Når man har akseptert at det sitter folk og skriver under på dokumenter uten at de har fullmakt til det. Det har vært vår intensjon at vi skal lære av dette for å ha kontroll over det vi gjør, sier Olsen.

Men fylkesrådsleder Odd Eriksen mener de har hatt kontroll selv om bygget ble langt dyrere enn det som fylkestinget ble informert om. Han varsler nå en ny gjennomgang i april.

Tilbakeviser kritikken

– Det er ingenting å ta selvkritikk på i forhold til den private granskingsprosessen iverksatt av Høyre og Frp. Jeg har flere ganger uttrykt at jeg er skrekkelig lei meg for at det har oppstått overskridelser. Men fylkestinget har vært orientert hele veien, og vi vil invitere fylkestinget i april til å behandle en gjennomgang av hele prosessen knytta til Hamsunsenteret, sier Odd Eriksen

- Opposisjonen sier du har villedet fylkestinget? Hva er din kommentar til det?

– Jeg må se begrunnelsen hos Høyre og Frp, og hva som fremgår av rapporten. Men jeg vil minne om at Fylkestinget på møtet på Stokmarknes i 2008 ble gjort kjent med at anbudene på Hamsunsenteret var 134 millioner, fylkestinget bevilga 120 millioner, nå ser det ut til at regninga blir på 142 millioner. Så det er en viss merkostnad på bygget. Jeg kunne tenke meg at dette absolutt hadde vært gjort bedre, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen.

Les hele rapporten her:

Granskningsrapport Hamsunsenteret