Hopp til innhold

Nøkkelproblemer hindrer fritidsklubber for barn og unge å låne skolelokaler: – Brudd på loven

Skoler vil ikke låne ut lokaler til fritidsklubber for barn og unge. De som vil, kan ikke på grunn av nøkkelproblemer. – Brudd på voksenopplæringsloven, sier jurist.

Karsten med kort brunt hår og en blå regnjakke og støvler spiller en brun fele i ei trapp omringet av andre barn.

Karstein og de andre barnene kommer seg ikke inn på øvingslokalene på grunn av problemer med låsesystemet til skolen.

Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

Åtte år gamle Karstein må å nøye seg med å øve på fela si i trappa på Aspåsen skole i Bodø.

Lenger kommer ikke han og de andre barna seg på onsdagsøvingene, fordi dørene er låst.

– For oss som ikke driver med idrett, men med andre kulturelle aktiviteter, har det i mange år vært vanskelig å få låne offentlige lokaler til aktivitetene våre.

Det sier Siri Strige, nestleder for Bondeungdomslaget (BUL) i Bodø. Ifølge henne er dette et problem som strekker seg mange år tilbake.

Hver høst sliter de med å få lov til å låne lokaler hvor de kan drive med folkedans, teater og folkemusikk for barn og unge.

– Nå har problemet trappet seg enda mer opp.

– Med all denne digitaliseringen så sliter hele skole-Bodø nå med låsesystemet sitt som har blitt et digitalt kortsystem. Det har gjort at de få skolene vi før fikk innpass på, får vi nå nei fra, sier Strige.

Siri Strige står framfor en trapp med barn i og ser i kamera ikled stripete genser.

– Aspåsen skole har hatt slitt med låsesystemet lenge, men påstandene fra de andre skolene er at problemet er blitt forverret. Problema som før var små, har nå blitt så store at de ikke tørr, sier Siri Strige.

Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

– Det er et samfunnsproblem at nærmiljøet ikke kan bruke de offentlige byggene som står tilgjengelige og tomme på ettermiddagstid på grunn av et låsesystem.

Over 50 prosent låner ikke ut

Hilde Ånneland er daglig leder hos Bodø idrettsråd. Ifølge henne er dette noe idrettslagene også sliter med.

– Det var vært vanskeligere å få leie lokaler de siste årene.

– Vi vil gjøre det billigst mulig å delta på turneringer og derfor ønsker vi å tilby skoleovernatting, sier hun og legger til:

– Det er viktig for oss i idretten at kostnaden er på et minimumsnivå for at ingen skal ekskluderes fra å delta.

Hilde Ånneland er daglig leder for Bodø idrettsråd.

Daglig leder i Bodø idrettsråd, Hilde Ånneland sier de vil gjøre det billigst mulig å delta på turneringer og derfor ønsker vi å tilby skoleovernatting.

Ånneland sier at over 50 prosent av skolene i byen ikke låner ut lokaler.

– Noen sier at de ikke har rutiner for det, og noen ønsker ikke å låne ut. Kanskje fordi de ikke har god erfaring med utlån, det vet jeg ikke, men det de argumenterer med gjennomgående er at de ikke har rutiner for det.

Den daglige lederen sier videre at det nå jobbes med en sak i Bodø kommune som skal løftes opp politisk, som handler om at alle skoler skal være tilgjengelige for frivillige organisasjoner.

– Dette skulle de løst for lenge siden.

Dette sier Mørkvedbukta og Aspåsen skole om problematikken:

Aspåsen skole er et av de kommunale foretakene som betalte for mye.

Aspåsen skole

Gunn Signe Steinvik er konsulent på Aspåsen skole, og svarer at det de forholder seg til føringer som er gitt av Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i kommunen.

– De har sagt at vi ikke kan ha utleie fordi det trådløse nøkkelkortsystemet ikke fungerer.

Steinvik forteller at de flere ganger om dagen sliter med dører som ikke lar seg åpne utenfra.

– Vi hadde sett frem til å ta i bruk bygget både i skoletiden og på ettermiddagen, men får ikke gjort det fordi låsesystemet ikke fungerer.

Når det er oppe og går igjen er vi klare til å leie ut, sier hun.

Mørkvedbukta skole

Trond Strømsvik, undervisningsinspektør ved Mørkvedbukta skole, forteller at låsesystemet legger begrensninger for utleie av lokaler.

– Støver skolekorps låner lokaler her regelmessig og har et eget lager som de ofte plages med å få åpnet på grunn av låsesystemet, sier han og legger til:

– Men det betyr ikke at vi har hindret de i å komme hit for å ha sitt arrangement.

Han sier det er en utfordring for dem som skole og for kommunen at låsesystemene ikke virker som de skal.

Strømsvik forteller at Mørkvedbukta og, etter hva han har forstått også Aspåsen, er to nye skoler som begge rammes av dette.

Han legger til at låsesystemene også berører driften i skoletiden.

– Men klasserommene er uansett ikke til utlån og skolen låner ikke ut for overnatting. Vi har egne definerte områder som kan lånes ut, og det stilles egne krav som må oppfylles for å kunne låne ut for overnatting.

Brudd på voksenopplæringsloven

Ifølge voksenopplæringsloven skal kommunene stille med lokaler til slik opplæring.

I loven er en egen paragraf som omtaler gratis bruk av undervisningslokaler.

Den sier at undervisningslokaler der driftsutgifter er dekket av det offentlige, slik som skolelokaler, skal kunne stilles gratis til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner som søker om det.

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum sier at hvis kursene som holdes får tilskudd av det offentlige, har de rett på å låne skolelokalene.

Foto: UiO

Det gjelder når forbundene eller organisasjonene skal avholde kurs som de får penger fra det offentlige for å holde.

Det sier førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo, Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Daglig leder hos Bodø idrettslag bekrefter at de mottar driftstilskudd fra Bodø kommune.

– Da er det brudd på loven, sier Nordrum og viser til paragraf syv i loven.

At det er et låseproblem på skolene er ikke relevant, legger han til.

– Lokalene skal stilles til disposisjon.

Les også Ungdomsskolen brå overgang for mange: – Vær deg selv, det er ikke noe vits å være «fake»

Elev Elise Mosti ved Bankgata ungdomsskole i Bodø

Kommunen jobber med saken

– I helgene er det skolene som følger opp eventuell utleie like skoler har ulike muligheter for ekstern utleie. Vi jobber med å utvikle en felles praksis for utleie av skolebygg på ettermiddagstid og helg.

Det skriver Tore Tverbakk, barnehage- og skolesjef i Bodø kommune, i en e-post til NRK. Han utdjuper videre at kommunen jobber med et felles utleiereglement for skolene som skal være klart i løpet av høsten.

Tore Tverbakk.

Barnehage- og skolesjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk sier organisasjonene tar kontakt med kulturkontoret når det er vanskelig å få leie skolelokaler til kulturformål. Så går de i dialog med aktuelle skoler, og prøver å finne løsninger.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Kommunen har god dialog med Idrettsrådet og vi har forståelse for at de mener det er vanskelig noen ganger.

Når det gjelder problematikken knyttet til låsesystemet skriver han at kommunen har kontakt med leverandøren av systemet som skolene nå sliter med.

Vi har fått en garanti om at de skal ha lokalisert problemet i løpet av fire uker og da finne en løsning på dette. Frem til da jobber vi med flere tiltak for å minimere problemene.