Nordland har landets tredje høyeste frafall i videregående

Nordland har landets tredje høyeste frafall i videregående skole. En ny nasjonal rapport viser at frafallet øker.

Frafallet er høyt blandt elevene på Bodø videregående

På Bodø videregående opplever elever og ansatte at det fortsatt er høyt frafall blandt elevene.

Foto: Torbjørn Brovold

En ny nasjonal rapport viser at frafall i videregående skole øker i Nordland. Nordland er det tredje dårligste fylket i landet.

Fire av ti ungdommer, som begynte på videregående i 2006 fullførte ikke skolen i løpet av fem år. Rapporten går frem til 2011.

Fylkesrådsleder Odd Eriksen lover likevel at et nytt prosjekt får Nordland opp av grøfta.

Odd Eriksen

Odd Eriksen mener tilstanden i dag er en annen en det som vises i rapporten.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er tall vi på ingen måte er stolte av. Men vi kjenner disse tallene fra 2006 og 2007, fordi vi så utviklingstrekkene tidlig. Derfor satte vi i gang prosjektet «En bedre skole» i 2008. Det gjelder elever som gikk fra 2009 til 2012. Vi ser allerede i dag at vi har effekt av det prosjektet i forhold til frafall i videregående, sier Eriksen.

Høyt frafall på Bodø videregående

Magnhild Johanne Lund, elev ved Bodø videregående

Magnhild Johanne Lund mener frafallet er høyt ved Bodø videregående.

Foto: Torbjørn Brovold

Magnhild Johanne Lund fra Steigen går på barne- og ungdomsarbeider linjen ved Bodø videregående skole. Hun mener frafallet er høyt på skolen hennes.

– Seks stykker har droppet ut av klassen min i løpet av året. To av dem var gravide, ei sleit psykisk og resten var bare skolelei, sier hun.

Ståle Abelsen er ungdomsveileder på Bodø videregående. Han mener det ikke har vært så store endringer de siste årene.

– Vi merker på skolen at vi har den problematikken, og det har vi hvert år både på yrkesfag og studiespesialiserende. Vi prøver så godt vi kan, stillingen min er et av tiltakene fra fylkeskommunen for å hindre at elever dropper ut, sier han.

Vanskelig å bo alene

Ståle Abelsen

Ståle Abelsen jobber med å motivere elever som sliter. – Mange kommer fra grissgrendt strøk og overgangen til byen er ofte hardhendt, sier han.

Foto: Torbjørn Brovold

Abelsen mener det er mange grunner til at elever slutter i videregående.

– Det er mange årsaker til at folk dropper ut. Det kan være graviditet, psykiske problemer eller at de har valgt feil, sier han.

Han peker likevel på en grunn som gjelder mange elever.

– En del hybelboere dropper ut, og den overgangen med å flytte hjemmefra kan være vanskelig. Mange kommer fra grissgrendt strøk og overgangen til byen er ofte hardhendt. Det går ut over skolearbeid, karakterer og fravær, sier han.

Vanskelig på yrkesfag

Det er særlig på yrkesfag frafallet er høyt. Miriam Bugge Andersen er elevrådsleder ved Bodø videregående, og tror yrkesfag er for lite praktisk for mange.

– Veldig mange vet ikke hva de går til, de vet ikke at det er norsk, engelsk og matte på yrkesfag. De vet ikke hvor teoretisk det er på yrkesfag. Mange steder er studierådgiving veldig dårlig. Det blir veldig tørt for mange, sier Bugge Andersen.

Odd Eriksen er enig i at det er problemer på yrkesfag.

– Jeg er veldig sikker på at det har skjedd mye bra de siste årene. Det går veldig bra på studiespesialiserende, men vi har utfordringer knyttet til yrkesfag, sier han.

Han mener Nordland vil nå det nasjonale målet om at 75 prosent av elevene skal gjennomføre i løpet av fem år.

– Gjennomføring 2010 og 2011 gikk fra 72,4 til 76 prosent. Vi vil nå nasjonale mål innen studiespesialiserende, og må gjøre en ekstra innsats når det gjelder yrkesfag, sier Eriksen.