Hopp til innhold

Foreslår kraftige kutt i Bodø kommune: – Krevende for bystyret

Bodø kommune er i økonomiske vanskeligheter. Bystyret har tidligere vedtatt å spare hele 600 millioner kroner i fireårsperioden fra 2024–2027.

– I tillegg til det store kravet til omstilling viser økonomirapporteringen at den økonomiske situasjonen i Bodø kommune har forverret seg i løpet av 2024. Lavere skatteinngang, fortsatt høy rente ut året og merforbruk på vikartjenester vil øke omstillingsbehovet for 2024 langt utover de 300 millioner som bystyret har vedtatt, heter det i saksframlegget.

Nå foreslår kommunedirektør Kjell Hugvik å spare 120 millioner kroner i 2024, og 40 millioner kroner i 2025, på nedbemanning av kommunalt ansatte.

Det går frem av nedbemanningsplan, som skal behandles av bystyret 13.–14. juni.

Totalt er det snakk om 200 årsverk som skal spares inn, over to faser.

I den første fasen, som allerede er i gang, skal 75 årsverk reduseres. I fase to skal 125 årsverk reduseres.

Det er helse- og omsorgssektoren som får de største kuttene i fase to, med 64 årsverk som skal reduseres.

Etter det kommer oppvekst og kultursektoren, som må kutte 38 årsverk.

To årsverk er foreslått kuttet i administrasjonen.

Her foreslår kommunedirektøren at man reduserer nivået på lovpålagte oppgaver, og kutter i oppgaver som ikke er lovpålagte.

– Noen av tiltakene som foreslås i denne saken kan være krevende for bystyret å beslutte, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

– Samtidig er det viktig å være tydelig på at avdelingene har jobbet hardt og oppriktig for å finne løsninger og tiltak som først og fremst påvirker tjenestenivå, og ikke tjenester, fortsetter direktøren.

Kjell Hugvik
Foto: Per-Inge Johnsen / Per-Inge Johnsen