I denne byen bygges det bare halvparten så mange boliger som trengs

Bodø kommunes nye kommuneplan viser at det bare bygges halvparten så mange boliger i byen som det trengs for å dekke behovet frem til 2020. – Mangel på nye boliger hindrer byutviklingen, sier megler.

Bodø

I Bodø kommune går man 300 boliger i minus hvert år fram til år 2020.

Foto: Geir Kristiansen

I Bodøs kommunalplan, som skal behandles i sommer, går det fram at kommunen må doble antall nybygde boliger fram mot 2020 om man skal holde tritt med befolkningsprognosene.

Mens boligprisene i hele landet går ned, går prisene særlig i nordlige byer som Bodø og Tromsø opp.

Vanskeligere å få finansiering

Pål Martin Arntzen

Pål Martin Arntzen mener blant annet strengere utlånsregler presser markedet.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Knut Hernes

Knut Hernes sier kommunen jobber med å tilrettelegge for mer boligbygging i Bodø.

Foto: Øystein Nygård / NRK
– Årsaken har flere sider. Det ene er at prisene i dag er relativt høye, både når det gjelder nybygg og når det gjelder brukt bolig. Det er dessuten vanskeligere å få husbankfinansiering, sier daglig leder Pål Martin Arntsen i DNB Eiendom.

Arntzen forteller at spesielt flere av familieboligene er vanskelige å få husbankfinansiering på, noe som i mange år vært en nyttig finansieringskilde.

Mens andre byer sliter med synkende boligpriser, selger han boliger i et marked som går svært godt.

– Er dette en indikator på at det bygges for få boliger?

– Det er det for så vidt, men vi er ikke utsatt for de største svingningene i markedet slik som byer som er større enn oss. Dette gjør at vi har sluppet unna det som skjedde i 2013 i de mer sentrale byene i landet, sier Arntzen.

Trenger 300 nye boliger

Leder i Plan- og bygningskomiteen, Knut Hernes (Frp) sier Bodø tar boligkrisa på alvor.

– I Bodø har vi jobbet for å tilrettelegge for mer areal. Byen trenger om lag 300 nye boliger i året, noe som er en utfordring.

Hernes forteller at det man må se på er hvilke virkemidler kommunen har for å få fortgang i boligbyggingen. Han varsler at det trolig vil bygges mer i sentrumskjernen i tida fremover.

– Det er ikke mange virkemidler vi har i kommunen, men vi har en kommuneplan som ligger ute på høring og skal vedtas i juni. Blir denne vedtatt slik som den ligger har vi en boligreserve på cirka 6000 boliger.

Markedet har behov for nye boliger

Meglerne mener mangelen på nye boliger hindrer utviklingen av byen. Det skaper også et ekstra press på prisene.

– Det at vi har en utakt med ny boligbygging i Bodø gjør at presset på brukt bolig i byen blir høyere. Sånn som markedet er i dag er det utvilsomt rom for ny boligbyggingsaktivitet, sier Pål Martin Arntzen.

– Hvorfor bygges det så få boliger i Bodø?

– Etterspørselen er der, men til en gitt pris. Det er begrensninger på hvor mye for eksempel en ung familie kan betale for en ny bolig, og når det er vanskelig å få husbankfinansiering må de ut i det private bankmarkedet som er relativt hardt. Markedet har behov for nye boliger, avslutter Arntzen i DNB Eiendom.