Hopp til innhold

For dårlig brannsikkerhet

Mange norske tunneler er i dårligere forfatning enn EUs minstekrav. Det gjenstår arbeid på 135 av 217 riksveitunneler over hele landet. Bedre ventilasjon og lys er blant kravene. I Nord-Norge må 35 fylkesveitunneler utbedres for å oppfylle kravene til brannsikkerhet.