NRK Meny
Normal

Folk må bli flinkere til å fjerne denne forhatte planten

Tromsøpalmen ødelegger for andre vekster. Befolkningen oppfordres nå til å fjerne planten, som finnes over hele landet.

Tromsøpalme

Sterk stamme: Tromsøpalmen er en solid plante, med et stort rotsystem.

Foto: Even Rodahl

– Vi oppfordrer alle som har Tromsøpalmen på sin eiendom til å fjerne den. Den vokser spesielt i byene, og er stort sett spredt fra hager og parkanlegg, forteller Kjell Eivind Madsen, seniorrådgiver ved fylkesmannen i Nordlands klima og miljøavdeling.

Økt spredning

Bestanden av tromsøpalmen er spesielt stor i Nord-Norge, men finnes over hele landet. Den kan danne store bestander, som forhindrer veksten av andre arter i området, i følge Artsdatabanken. Men det er mulig å fjerne den.

– Den enkleste måten er å slå den ned gjentatte ganger gjennom sesongen, slik at den ikke får tid til å spre seg. Det er også mulig å grave opp rota med spade, grav en 15-20 cm ned rundt kanten, dra den opp og destruer den, forteller Madsen.

Artsdatabanken har siden 2010 registrert 450 observasjoner av Tromsøpalmen. Før 2010 er det til sammen registrert 257. Mye av grunnen til den høye veksten er at bestandene vokser på private eiendommer.

– Det som skal til for å bli kvitt den er at den enkelte hageeier gjør en innsats på å unngå spredning fra sin hage. I tillegg må vi bruke flere ressurser i områder hvor det er blitt et større problem, og hvor tromsøpalmen dominerer, sier Madsen.

Ødelegger naturmangfoldet

Dersom planten skal fjernes fysisk må den kuttes ned over en lengre periode. Ettersom saften fra planten er etsende, anbefales det å ha på hansker dersom du skal fjerne den. Rotsystemet til planten er veldig stort, noe som er mye av grunnen til at planten er så vanskelig å fjerne.

Tromsøpalmen

Liten bestand: Langs jernbanen finner Kjell Eivind Madsen flere bestander med tromsøpalmer.

Foto: Even Rodahl

– Det beste er å grave opp hele rotsystemet, da blir det vanskelig for planten å spre seg. Dette er derimot en vanskelig oppgave, og det er ikke lett å få opp hele roten. Det viktigste er å konsekvent fjerne planten når den vokser opp, sier Madsen.

Tromsøpalmen står på den norske svartelisten. Det vil si at den er en fare for naturmangfoldet i landet. I områder hvor planten dominerer, vil den kunne hindre veksten av andre planter i området.

– Spesielt i områder hvor det er stort biologisk mangfold kan ikke tromsøpalmen få vokse fritt. Men helt kvitt den tror jeg aldri vi blir. Den sprer seg såpass fort, forteller Madsen.