Hopp til innhold

Flytter rein

På E6 på Saltfjellet bør trafikanter være oppmerksomme på rein i nærheten av veien, spesielt i området Sørelva-Lønsdal. Reineier Oluf-Anders Kummunen i Saltfjellet reinbeitedistrikt sier de fra i dag flytter flokken, og arbeidet pågår til over helgen.