Fly viktig for pasienter i nord

– Helsetjenesten i Nord-Norge er i en unntakstilstand så lenge askeskyen truer flytrafikken, sier fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum.

Ambulansefly

Til vanlig transporteres over 400 nordlendinger daglig med luftambulanse og rutefly. Flere akuttpasienter i Finnmark blir fortsatt kjørt med bil i stedet for fly.

I dag har luftrommet over Øst-Finnmark vært stengt fram til kl. 16, mens øvrige flyplasser i Nord-Norge har vært åpne. I Finnmark har seks akuttpasienter fått bilambulanse i stedet for fly fra søndag morgen til mandag kl. 16.

Lufttransport viktig

Luftambulansen (fly og helikopter) er svært viktig for å sikre at nordnorske pasienter får den spesialisthelsetjenesten de trenger.

Vi planlegger nå for at denne svært ustabile situasjonen i alle fall vil vare ut uka. Vi oppfordrer folk som skal til sykehus om å ta flyene som går eller bruke alternativ transport. Det arbeides med å sette opp busser på de strekningene hvor det er flest pasienter, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Jan Norum.

Fagdirektør Helse Nord, Jan Norum

Fagdirektør Helse Nord, Jan Norum oppfordrer folk som skal til sykehus til å bruke alternativ transport eller ta de flyene som går.

Foto: Pressebilde, Helse Nord

Mange i lufta

I 2008 ble totalt 7745 pasienter (21,2 pr. døgn) transportert med luftambulanse, nærmere fordelt slik:

  • 6 607 ble transportert med ambulansefly
  • 1 243 med ambulansehelikopter
  • 495 med redningshelikopter

Ordinære pasientreiser

I Helse Nord gjennomføres om lag 100 000 pasientreiser (tur/retur) med rutefly årlig. De fleste av disse er til sykehus, både i og utenfor regionen, men omfatter også reiser til private sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, røntgenleverandører og private avtalespesialister. Fordelt på ordinære driftsdager er dette i underkant av 400 pasienter som reiser pr. dag.

- Hel eller delvis stopp i lufttrafikken har store konsekvenser for folks helsetilbud. Vi har ansvar for at folk skal få et forsvarlig helsetilbud. Det har vi klart med alternativ transport så langt, sier Norum.