Hopp til innhold

Flere farevarsler i Nordland: Snøskred ventes

Både i Salten og i Lofoten og Vesterålen er det betydelig snøskredfare.

Det advares også mot at naturlig utløste snøskred ventes i Lofoten og Vesterålen, i tillegg til at det er oransje farevarsel for snøfokk, ifølge varsom.no.

I resten av fylket er det meldt om moderat snøskredfare, men det kan være lurt å tre varsomt i de områdene også.

Når det er betydelig skredfare krever ferdsel i skredterreng solid kunnsap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem, ifølge faregradskalaen til varsom.no for snøskred.

På generell basis er anbefalingen å unngå terreng som er brattere enn 30 grader, i tillegg til å holde avstand til utløpsområder. Det er også anebfalingen ved moderat farevarsel for skred.

skredfare
Foto: varsom.no