Hopp til innhold

Fjerntog blir bedre tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelser

Regjeringa ønsker at flere skal reise miljøvennlig med tog.

– Vi har tatt brukerorganisasjonene på alvor for å bidra til å oppnå dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

– Det er bra at Norske tog og togprodusenten Stadler har kommet frem til løsninger som gir enda bedre tilgjengelighet for passasjerer som bruker rullestol.

Dagens togsett på langdistansestrekningene, som for eksempel på Bergensbanen, skal skiftes ut om noen få år.

Rullestolbrukere vil få tilgang til en større del av toget og vil kunne bevege seg fritt mellom familievognen og vognen som inneholder blant annet bistro. Løsninga gir flere rullestolheiser og ett ekstra handikaptoalett.

Togene skal erstatte dagens togsett som i dag trafikkerer langdistansetilbudene mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim, og mellom Trondheim og Bodø.

– Det er bra at Norsk Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesforbund også mener løsningene de har fått presentert er akseptable, selv om det ikke har vært mulig å svare ut alle kravene, sier Nygård.

– Endringene vi nå gjør fører til at leveransen blir inntil et halvt år forsinka. Mange av togene vi bruker i dag har allerede et stort vedlikeholdsbehov, det er viktig at forsinkelsen blir så kort som mulig, sier samferdselsministeren.

Etter planen vil de første togene bli tatt i bruk på Bergensbanen sommeren 2027

Restaurantvogn på de nye fjerntogene
Illustrasjon: Stadler