Hopp til innhold

Fergedåp på Helgeland

Torghatten Trafikkselskap sin nyeste stolthet, hybridferja MF Heilhorn, døpes i dag. – Denne ferja framskynder det grønne skiftet på Helgeland med flere år, og vi er skikkelig stolt, både av ferja og av det samfunnsansvaret vi tar, sier adm. dir. Stein Andrè Herigstad-Olsen. MF «Heilhorn» skal trafikkere sambandet Vennesund – Holm på fylkesvei 17.

MF Heilhorn, Torghatten Trafikkselskap
Foto: Bård Pedersen / Brønnøysunds Avis