Får kritikk etter ulykke

Beredskapsopplæring og trening for mannskapet hadde ikke vært god nok da en 24 år gammel fisker omkom i Barentshavet i 2015. Ulykken skjedde fra fiskefartøyet Arctic Pioneer, og undersøkelsene fra Statens Havarikommisjon for Transport viser at rederiet heller ikke hadde iverksatt ulykkesforebyggende HMS-arbeid før de reiste ut på den første turen.