NRK Meny

Får fiske rømt regnbueørret

10. januar rømte anslagsvis 5000 regnbueørret fra Nordlaks' lokalitet i Storfjell ytterst i Øksfjorden. Nå gir derfor Fylkesmannen alle tillatelse til oppfisking av den rømte regnbueørreten frem til 15. februar. Dette blir gjort for å begrense de potensielt negative effektene på på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye.