Hopp til innhold

Fakkeltog skal berge arbeidsplasser

Befolkningen i Valnesfjord frykter viktige arbeidsplasser og dyrebar kompetanse kan gå tapt.

Valnesfjord helsesportsenter i Fauske

MISTER VIKTIGE ANSATTE: Vedtaket i Helse Nord kan føre til at Valnesfjord mister en viktig arbeidsplass. Nå vil innbyggerne i bygda gå i fakkeltog for å vise sin misnøye med vedtaket.

Foto: Kari Skeie / NRK

Lokalbefolkningen i Valnesfjord, politikere og interesseorganisasjoner går nå i bresjen for å berge lokale arbeidsplasser og kompetanse ved Valnesfjord Helsesportsenter i Fauske.

I kveld går hele bygda i fakkeltog for å vise sin misnøye med et vedtak i Helse Nord.

Senteret tapte nemlig anbudet på rehabilitering og må si opp fagfolk. Men i kveld vil trolig flere hundre mennesker vise hva de mener om vedtaket i Helse Nord.

Det tror Nancy Schulzki som er en av initivativtakerne bak aksjonen.

– Det er jo en hjørnesteinsbedrift i Valnesfjord og mange har sine arbeidsplasser her. I tillegg tilfører helsesportsenteret bygda utrolige ressurser, sier Schulzki.

Klager på vedtaket

Valnesfjord Helsesportsenter har klaget på Helse Nord sitt vedtak om å gi anbudet på rehabilitering til Kurbadet i Tromsø. De mener Helse Nord har brutt anbudsreglene, og at senteret i Valnesfjord har langt bedre kompetanse enn de har i Tromsø.

Dette vil gå ut over de svakeste gruppene, mener Schulzki, som selv har vært pasient ved helsesportssenteret.

– Jeg har hørt det har blitt sagt at hvis de ikke kan tilby den samme tjenesten ved Kurbadet må de sørge for å opparbeide kompetansen det er behov for. Som pasient føler jeg meg ikke særlig betrygget av en slik uttalelse.

– Jeg vet hvor flinke de er i Valnesfjord og vet også at de har den kompetansen som trengs, og det er den tryggheten jeg som pasient er ute etter, sier Schulzki.

Nasjonalt kompetansesenter

I tillegg har senteret i mange år jobbet for bli et nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonshemminger, noe både departement, direktorat og Helse Nord har stilt seg bak.

Derfor blir det ekstra rart at Helse Nord velger bort Valnesfjord i dette anbudet, mener Schulzki.

– Dette handler om helse, og helse er mer enn akkurat bare penger, sier hun.

Nå håper hun at bygdefolket og folk i resten av kommunen stiller opp til fakkeltoget i kveld.

– Vi har 500 fakler og det kommer til å holde et lite stykke iallefall, sier Schulzki.